ANBI-info

ANBI

Stichting WWZ-Drimmelen te Hooge Zwaluwe staat bij de Belastingdienst geregistreerd als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). 

Het RSIN/fiscaal nummer van WWZ-Drimmelen is 8501.85.373.

Voor contact-informatie zie hier.

Voor bestuurssamenstelling en leden zie hier.

Doelstelling, zie hier

Beloningsbeleid: bestuur en leden ontvangen geen beloning voor hun activiteiten, onkosten en reiskosten worden vergoed.

Statuten en Huishoudelijk Reglement, zie hier.

Bank/IBAN: NL64RABO0160428173

Beleidsplan 2024

- naar een inclusieve gemeente Drimmelen

- samen met gemeente werken aan toegankelijke publieke ruimten

- meewerken aan definiëring en prioritering van hoofdvoetpaden in de gemeente

- toegankelijkheid verbeteren van verenigingen voor mensen met een beperking

- inventarisering en signalering

    loop-, rij- en rol-onvriendelijke trottoirs en straten in Drimmelen

    (zie overzicht rapportages van dorpsschouwen)

 

Nevenactiviteiten:

- Actueel houden van site sociaalwijzerdrimmelen.nl

- Actueel houden van Knelpunten voor mensen met beperkingen in de gemeente Drimmelen

- Presentatie tijdens Week van de Toegankelijkheid 2021

Jaarverslag: Geen


Financiële verantwoording 2023 + 4 voorgaande jaren

Anbi-verantwoording 2023.pdf