Erfenis Ouderenproof

Stichting WWZ-Drimmelen neemt erfenis Ouderenproof over.

Belangenbehartiging voor álle inwoners op gebied van wonen, welzijn en zorg.

Door Johan van der Vlist.

't Carillon 15 september 2011.

DRIMMELEN – Stichting Verankering Ouderenproof Drimmelen heeft veel bereikt, en zaken in gang gezet, als het gaat over welzijn voor ouderen in het algemeen. Met provinciale en gemeentelijke steun werden bevindingen per dorpskern in een rapport gepresenteerd aan de gemeente waarna veel knelpunten werden opgelost en andere zaken verbeterd. 

Dit project had een vaste looptijd en is inmiddels afgesloten. Dient de vraag zich aan, wat met de middellange en lange termijn verbeterpunten uit het lijvige rapport en wie houdt daarbij de vinger aan de pols? Dat wil en doet de in het begin van dit jaar opgerichte stichting WWZ-Drimmelen. Een vrijwilligersorganisatie, voortgekomen uit de in 2005 opgerichte WWZ-werkgroep vanuit diverse kernen die zich bezighield met zaken op het gebied van de Wmo, met leden uit bijna alle kernen van Drimmelen die zich inzetten op het gebied van wonen, welzijn en zorg, ofwel WWZ-Drimmelen. Inzetten in de breedste zin van het woord. Niet alleen voor ouderen, maar ook bijvoorbeeld voor mensen met functionele beperkingen/handicaps. 

Onder voorzitterschap van Engbert Tienkamp uit Hooge Zwaluwe – “Je mag ons een actiegroep noemen” – samen met Peter van Gool bij de oprichting betrokken vergaderen de leden van WWZ-Drimmelen regelmatig. PR-man Van Gool; “Wij wilden na ons 'werkzaam' leven onze expertise inzetten voor anderen. Vragen als, waar willen we heen met wonen nu het aantal 65+ers stijgt en jeugd veelal vertrekt. Vragen op maatschappelijk en sociaal gebied dus waaraan ik een steentje kan bijdragen vanwege mijn achtergrond als vrijwilliger bij het CNV. Wij willen de periscoop zijn van de gemeente, in het bijzonder voor mensen met een smalle beurs”. Gerard van der Flier uit Lage Zwaluwe heeft een vergelijkbare achtergrond en wil net als zijn dorps- en naamgenoot Gerard de Laat (ex KBO-voorzitter red.) zich inzetten voor ouderen. Eveneens afkomstig vanuit de KBO (Terheijden) is de nu in Made woonachtige Cees Mureau. Als ouderen- en belastingadviseur is hij van mening dat overheden soms wel eens iets teveel belasting weghalen bij ouderen. Het kan geen toeval zijn dat Cees penningmeester is van WWZ-Drimmelen. 

Straatwerkers. 

Waar Ineke Wijnen misschien minder achtergrond bezit in het ouderenwerk dan bijvoorbeeld Jopie Zasburg – beiden uit Lage Zwaluwe – is ze zéker niet minder enthousiast over de nieuwopgerichte stichting. Zasburg, tevens voorzitter van SW&O Drimmelen en destijds nauw betrokken bij Ouderenproof, zegt het belangrijk te vinden dat de aandacht uit de bevindingen zal blijven bestaan. Niet alleen voor ouderen, maar zoals gezegd voor iedereen. Woorden die door Ben van Alderden uit Terheijden worden onderstreept; “Doorgaan met de lopende punten van Ouderenproof, in contact gaan en blijven met de gemeente en zaken afstemmen zodat dingen elkaar niet overlappen bij de diverse organisaties” zo zegt hij. Binnen de WWZ-Drimmelen zijn Els van der Made en Joke van Loon, beiden uit Made, misschien wel het meest specifiek werkzaam. Zo heeft Van loon, ex KBO Made, zich veel bezig gehouden met de zogenaamde uitgankelijkheid van openbare gebouwen zoals scholen en dergelijke. “We zijn bezig met een rapport over nooduitgangen wat naar diverse overheden gaat. Er blijkt nogal eens wat mis te zijn als het gaat over vluchtwegen bij calamiteiten juist voor bijvoorbeeld rolstoelgebruikers. Gelukkig staat onze gemeente in de persoon van wethouder Mark van Oosterhout daar erg positief tegenover” zo prijst ze. Els van der Made mag je als scootmobielgebruikster ervaringsdeskundige noemen. De toegankelijkheid van bijvoorbeeld de Madese winkelstraat, de Marktstraat, is dan ook een van de zaken waar WWZ-Drimmelen zich sterk voor maakt. Niet alleen door zaken als slecht straatwerk te melden bij de gemeente, maar juist door overleg en ideeën aan te dragen. Hierbij is er zelfs overleg met winkeliersvereniging Bruisend Made. Voorlichting en/of overleg met instanties zoals gemeente of politie, WWZ-Drimmelen wil een vraagbaak zijn voor allen die daar behoefte aan hebben. Een vraagbaak in de vorm van een stichting en dus kosteloos en zonder winstoogmerk. 

Voor informatie of vragen kunt u contact opnemen met WWZ-Drimmelen via De Hoef 23 4927BP Hooge Zwaluwe of tel. 0168-482425. Website; www.wwz-drimmelen.nl email; WWZ-Drimmelen@planet.nl