Presentatie rapport uitgankelijkheid

Plaatsingsdatum: Nov 30, 2011 2:26:40 PM

In veel gevallen kan de uitgankelijkheid van gebouwen worden verbeterd. Mensen en kinderen met een beperking komen nu obstakels tegen zoals trappen, drempels, te smalle nooduitgangen en nooduitgangen die uitkomen op trappen en/ of tuinen. Bij een brand moeten ook mensen in bijvoorbeeld een rolstoel snel een gebouw kunnen verlaten. 

Op dinsdag 29 november overhandigde Joke van Loon van de Stichting WWZ (Wonen, Welzijn en Zorg)  aan wethouder Mark van Oosterhout een rapport over de uitgankelijkheid van publieke gebouwen, in Drimmelen, Oosterhout en Geertruidenberg. Met uitgankelijkheid wordt bedoeld: of mensen in een noodsituatie een gebouw makkelijk kunnen verlaten, ongehinderd door obstakels.  De gebouwen moeten bijdetijdse ontvluchtingsplannen hebben en daar ook regelmatig mee oefenen. De Stichting WWZ-Drimmelen heeft de afgelopen zomer hiernaar onderzoek verricht. En daarbij werd in het bijzonder gekeken naar de mogelijke belemmeringen voor mensen die gehandicapt zijn door bijvoorbeeld moeizaam lopen,  slecht of niet kunnen zien, de weg kwijt zijn of andere zelfredproblemen hebben.  Mark van Oosterhout zal het rapport goed bestuderen en daar op reageren.

Bron: Gemeente Drimmelen

Zie ook Uitgankelijkheid publieke gebouwen