Terheijden

Hoe toegankelijk zijn de wandelpaden in Terheijden

Iedere Dinsdagmiddag gaan de vrijwilligers van woonzorgcentrum Antonius Abt met de bewoners wandelen. De bewoners kijken daar erg naar uit en genieten van de wandeling in hun dorp. Maar het wordt voor de vrijwilligers wel steeds zwaarder door de obstakels die ze tijdens de wandeling tegen komen. Hinderlijke paaltjes, wortelopdruk waardoor tegels helemaal omhoog komen, overhangende takken, niet goed gesnoeide hagen en auto’s die zover op de stoep geparkeerd staan dat er echt geen doorgaan meer aan is.

Omdat de leiding van Antonius Abt erg waardeert wat de vrijwilligers doen voor haar bewoners besloot Marianne Eestermans [coördinator vrijwilligers Antonius Abt] de problemen onder de aandacht te brengen van de gemeente.

Op vrijdag 13 juni verzorgde zij samen met Annie van de Kieboom [vrijwilliger] een pitch tijdens een Meet en Match bijeenkomst in het gemeentehuis.

Tijdens die pitch werd gevraagd wie hen kon helpen om een schouw te organiseren. Mensen zonder beperking overtuigen van het belang van de toegankelijkheid van de wandelpaden, dat was de bedoeling. De Stichting WWZ [Wonen Welzijn Zorg]-Drimmelen was bereid om hen met de voorbereidingen te helpen. WWZ-Drimmelen zet zich onder meer in voor de toegankelijkheid in de gemeente Drimmelen ten behoeve van inwoners met beperkingen.

Dit maakt niet alleen de vele vrijwilligers blij, maar vooral ook de bewoners van Antonius Abt!!

Marianne Eestermans, Annie van de Kieboom en de andere vrijwilligers van Antonius Abt kunnen terug kijken op een zeer geslaagde schouw.

Ze gingen er vanuit dat het al fijn is om aandacht te krijgen voor hun problemen,maar als je tijdens de afsluiting van de schouw hoort dat er oplossingen komen is dat helemaal geweldig.

Zaterdag 18 Oktober was het zover om de schouw te gaan doen.Wethouder Jan-Willem Stoop,coördinator dorpsgericht werken Lilian Lambrechts, de betreffende beleidsmedewerkers van de gemeente, WWZ-Drimmelen, bewonersplatform Terheijden,vrijwilligers en bewoners van woonzorgcentrum Antonius Abt waren daarbij aanwezig.

Na afloop van de schouw volgde nog een geanimeerde discussie over de mogelijkheden tot verbetering. Veel probleempunten blijken dit jaar nog te kunnen worden opgelost. Een aantal punten vereisen een grotere aanpak, die komen pas later aan de beurt. Maar de gemeentelijke vertegenwoordigers zien de noodzaak van toegankelijke paden en trottoirs duidelijk in.