Inspraak beleidsplan wegen

Op 30 oktober 2014 prak WWZ-Drimmelen in tijdens de opinieronde van de gemeenteraad.

Hierbij de tekst.

Geachte leden van de raad.

Niet lang geleden werd ik door Terheijden gereden. In een rolstoel, tijdens een schouw. Om zelf te beleven wat bewoners van Antonius Abt voelen als ze over hun wandelroute worden gereden.

Je verwacht het niet, je houdt niet voor mogelijk, maar je voelt het allemaal: Trillend over losse klinkers, schokkend over - of vastlopend in - brede voegen, kantelend op door worteldruk oprijzende tegels, balancerend op stoepranden met steile kanten.

De inforonde, vorige week in het Praathuis, gaf interessante voorlichting over de kwaliteit van wegen. 5 kwaliteitsniveaus zijn er. Die gelden ook voor voet- en fietspaden. Van D: slecht, tot A+: heel goed. Kwaliteitsniveau D betekent: te slecht: genereert schadeclaims.

Het huidige beleid in Drimmelen is minimaal niveau C in stand houden. Niveau C betekent: sober, een onrustig beeld, discomfort of enige vorm van hinder.

Dat is wat ik voelde in die rolstoel: onrust, discomfort, vormen van hinder. Niveau C dus.

Niet leuk voor onze inwoners met beperkingen. Misschien geen schadeclaims, maar toch …

WWZ-Drimmelen heeft goed overleg met de gemeente.

We merken dat Meldpunt Drimmelen goed werkt bij eenvoudig oplosbare klachten over bestrating.

Maar er blijven veel vragen voor verbetering over, er zijn teveel knelpunten in de openbare ruimte. Speciaal voor mensen met beperkingen. Willen we dat?

Toch niet als onze inwoners langer thuis gaan blijven wonen en willen blijven meedoen in onze samenleving?

Vorig jaar heeft WWZ tijdens een inforonde aandacht gevraagd voor de toegankelijkheidsproblemen van onze straten en paden. En zijn we begonnen met een aantal inventarisaties. Die zijn terug te vinden op onze website. Daarover hebben we goed overleg met Openbare Werken. WWZ gaat door met inventarisaties en het gezamenlijk bespreken daarvan.

Dit voorjaar is het coalitieakkoord gesloten. Daar is in opgenomen: Er dienen goede (goede!) en veilige wandel- en fietspaden te zijn en te blijven.

Vandaag wordt uw mening gevraagd over de uitgangspunten voor een nieuw beleidsplan wegen. Daarom vraagt WWZ-Drimmelen u nu:

Breng het kwaliteitsniveau van wandel- en fietspaden minstens op het niveau B (functioneel voldoende maar nog niet comfortabel). Maar maak het compleet, overeenkomstig het coalitieakkoord, op het goede niveau, op niveau A.

Zodat onze rollatorgebruikers, rolstoelers, scootmobielers en onze wandelaars en fietsers inderdaad goed kunnen blijven meedoen.

Ofwel, met een parafrase op het ministerie van Verkeer en Waterstaat: Breng het kwaliteitsniveau van voet- en fietspaden: van C naar B(eter), en van B(eter) naar A:

Naar veilige en goede wandel- en fietspaden in Drimmelen, ook voor mensen met beperkingen.

WWZ-Drimmelen, 30 oktober 2014