Nooduitgang gehandicapten?

Is de nooduitgang ook voor gehandicapten?

(Bron: BN/DeStem, Auteur: Ralph van Wolffelaar |   donderdag 08 december 2011 | 12:00)

OOSTERHOUT/DRIMMELEN/GEERTRUIDENBERG - Zijn ontruimingsplannen van openbare gebouwen ook geschikt voor mensen met een lichamelijke handicap? Niet altijd, leert onderzoek in Oosterhout, Drimmelen en Geertruidenberg.

Er zijn investeringen die je het liefst voor altijd werkloos in de hoek ziet staan. Waarvan je wens is dat ze nooit gebruikt worden. Zoals de speciale evacuatiestoel in de Lisdodde in Lage Zwaluwe. Koud ingetrokken in het pand voor begeleid wonen, moest dit jaar een aantal bewoners al met de evacuatiestoel naar buiten worden gebracht omdat het pas opgeleverde gebouw vlam had gevat.

Bestuurslid Jopie Vermeulen reageerde door te zeggen dat ze toch blij was dat de kostbare stoel was aangeschaft.

Het is een typisch voorbeeld van 'uitgankelijkheid': dat ietwat onwennige woord is bedacht om de mate te omschrijven, waarin mensen met een beperking bij een calamiteit (zoals een brand) op eigen kracht een pand kunnen verlaten, binnen een tijd die volgens de brandweer veilig is. Een gebouw moet dus niet alleen goed toegankelijk zijn voor lichamelijk gehandicapten, ze moeten er ook weer goed en snel uit kunnen als dat nodig is.

Alle instellingen kregen vijf vragen voorgelegd: of er een ontruimingsplan aanwezig is, of daarin rekening wordt gehouden met gehandicapten, of er regelmatig ontruimingsoefeningen worden gehouden en zo ja of daar mensen met een lichamelijke beperking aan deelnemen.

Het doel van het recente onderzoek is 0m de stand van zaken in beeld te brengen bij openbare gebouwen en scholen in de drie gemeenten in de Amerstreek.

Over het onderwerp verscheen vorige week een rapport van de Werkgroep Uitgankelijkheid. Deze werkgroep bestaat uit het Gehandicaptenplatform Oosterhout, het Gehandicaptenplatform Geertruidenberg en de stichting Wonen, Welzijn en Zorg.

De afgelopen tijd onderzochten de leden van de speciale werkgroep in de gemeenten Oosterhout, Geertruidenberg en Drimmelen hoe het in de ontruimingsplannen van openbare gebouwen zit met de aandacht voor mensen die een handicap hebben.

Ook een vraag die werd gesteld: of de afgelopen twee jaar verbeteringen zijn doorgevoerd op het gebied van uitgankelijkheid. Het initiatief komt voort uit een bijeenkomst in theater De Bussel in Oosterhout, in 2009. De vrucht van ruim tweeënhalf jaar werk, zo noemt de werkgroep het resultaat dan ook in de vorm van het rapport.

Hoevenaar: "Dan kijken ze naar Oosterhout en zien ze wat daar gebeurt met de wijkhuizen en besluiten dan maar niet mee te werken. Want: straks sluiten ze ons gebouw ook. Ik zeg niet dat het zo is, maar het zou kunnen."

Joke van Loon van de Drimmelense stichting Wonen, Welzijn en Zorg: "Het gaat niet alleen om mensen met een permanente beperking, maar ook mensen met een tijdelijke beperking. Mensen die bijvoorbeeld na een operatie een paar weken in een rolstoel zitten."

Of bijvoorbeeld ouders met een beperking, die in de school van hun kinderen moeten kunnen komen maar er ook uit moeten kunnen als zich daar iets voordoet, zegt Oosterhouter Peter Waas. "Als ik naar een ouderavond van mijn kinderen ga, moet ik met mijn rolstoel wel het gebouw in en uit kunnen."

Hoevenaar: "In Geertruidenberg hebben we goede contacten met de gemeente en de wethouder. Ook daar zijn verbeterpunten. De nieuwe Keizersdijk in Raamsdonksveer ziet er prima uit. De afritten voldoen aan de normen, maar níet aan de eisen van mindervalide gebruikers. Nu hebben we afgesproken dat bij het ontwerpen iemand van het gehandicaptenplatform mee kijkt."

De conclusie van het rapport van de werkgroep is, dat er nog onvoldoende aandacht is voor de noden van mensen met een beperking. Dat kan gevaarlijke situaties opleveren als snel ontruimd moet worden. De werkgroep hoopt dat het rapport leidt tot een grotere bewustwording bij de betreffende gemeenten en bij de mensen die verantwoordelijk zijn voor openbare gebouwen.

Van Loon: "Er is nog een wereld te winnen. Want wie binnen is, moet ook naar buiten kunnen." Wethouder Marian Janse van de gemeente Oosterhout over de bevindingen in het rapport: "Als je als gemeente vindt dat alle burgers mee moeten kunnen doen in de maatschappij, moet je ook zorgen dat het kán. Bijvoorbeeld door aanpassingen te doen op scholen. Afhankelijk van de besluitvorming rond de wijkhuizen hebben we in Oosterhout nog even gewacht met het doen van aanpassingen voor mensen met een beperking. Die klus moet echter wel afgemaakt worden. Hoe dan ook moet dit rapport niet onder in een lade verdwijnen."

www.gehandicaptenplatform.nl 

www.gp-geertruidenberg.nl

www.wwz-drimmelen.nl

"Ik denk dat veel besturen denken: wie weet wat er op ons afkomt als we meewerken en ze zien wat er nog moet gebeuren", zegt Thea Hoevenaar van Gehandicaptenplatform Geertruidenberg.

De respons op de enquête was met 57 procent teruggestuurde enquêteformulieren niet enorm hoog, maar ook niet verontrustend laag. Opvallend is het geringe aantal formulieren dat werd teruggestuurd vanuit de gemeente Geertruidenberg: slechts één verantwoordelijke van een openbaar gebouw (van de in totaal aangeschreven verantwoordelijken van de veertien gebouwen) nam de moeite de enquête in te vullen.