Rapport Toegankelijke Verenigingen

Plaatsingsdatum: Oct 19, 2015 10:47:21 AM

Ruim 60% van de sport – en culturele verenigingen in de gemeente Drimmelen staat open voor leden met beperkingen. Van de overige 40 % wil een grote meerderheid onderzoeken of dat mogelijk is.   Dit is één van de uitkomsten van een onderzoek  van de stichting Wonen, Welzijn en Zorg (WWZ) Drimmelen naar de toegankelijkheid van verenigingen voor inwoners met beperkingen.

Voorzitter Engbert Tienkamp overhandigde namens de stichting de rapportage van het onderzoek  19 oktober aan wethouder van Mark van Oosterhout. De mogelijke aanpak van toegangsbeperkingen binnen verenigingen waren daarbij onderwerp van discussie.

De Stichting WWZ-Drimmelen deed het onderzoek in het kader van de Week van de Toegankelijkheid (5-10 oktober). Van Drimmelense inwoners wordt verwacht dat ze langer thuis blijven wonen, ook als ze minder mobiel worden of andere beperkingen hebben of krijgen. Zijn ze dan nog wel welkom bij hun club? WWZ-Drimmelen benaderde ruim 100 verenigingen om duidelijkheid te krijgen over hun toegankelijkheid voor inwoners met beperkingen.  Bijna de helft heeft daarop gereageerd.

Bijna de helft van de reagerende verenigingen heeft leden met beperkingen van lichamelijke, verstandelijke of chronische aard. Slechts 40% heeft goed toegankelijke gebouwen. In oudere gebouwen blijken vooral toiletten lastig toegankelijk te zijn. Maar 75% wil wel de leden met beperkingen wel helpen.  

“Als een lid mantelzorger is van een zorgbehoevende, heeft de vereniging dan een vorm van opvangmogelijkheid voor de zorgbehoevende, zodat het lid actief kan blijven in de vereniging?” Daarvoor staat nu slechts 4% van de verenigingen open.  Ruim 35% zegt nee,  bijna 40% denkt dat dat zou kunnen en ruim 20% voorziet problemen.

Voor de opheffing van toegangsbeperkingen binnen de verenigingen ziet ruim 30% een doelsubsidie als mogelijke oplossing, bijna 15% heeft daarvoor behoefte aan meer deskundigheid en 10% denkt aan de beschikbaarheid van meer vrijwilligers.

Afgesproken is dat dit jaar nog een vervolgafspraak wordt gemaakt waarbij gemeente, SWO en WWZ-Drimmelen  zijn betrokken. Onderwerp: Verenigingen verder toegankelijk maken.

De onderzoeksresultaten zijn te vinden op 

www.wwz-drimmelen.nl/activiteiten/resultaten-enquete-2015