Aanpak toegankelijkheidsproblemen verenigingen

Plaatsingsdatum: Jan 04, 2016 8:58:40 AM

De gemeente Drimmelen heeft € 500.000,- opgenomen voor de aanpak van toegankelijkheidsproblemen bij de verenigingen binnen de gemeente. Dat betreft zowel de toegankelijkheidsproblemen van de gebouwen, als problemen rondom deskundige ondersteuning of extra vrijwilligers.

De gemeenteraad heeft dat in haar december vergadering besloten.

De reservering is opgenomen mede naar aanleiding van het WWZ-Drimmelen onderzoek naar de toegankelijkheid van verenigingen in de gemeente.

De invulling van de aanpak gebeurt in een gezamenlijk overleg van gemeente, WWZ-Drimmelen, SDOB en de stichting SWO-Drimmelen.

In maart/april 2016 zal een voorstel naar de raad worden gestuurd. Het gaat om eenmalige financiële ondersteuningen.

WWZ-Drimmelen zeer content met deze gemeentelijke reactie op de resultaten van het WWZ-onderzoek werkt graag mee bij de invulling.