Extra Goeiestoepkes

Persbericht gemeente Drimmelen, 15 juli 2021

 Extra Goeiestoepkes voor elke dorpskern 

De plannen zijn uitgewerkt en de aanbesteding is afgerond. Samen met Stichting WWZ heeft de gemeente uitgestippeld welke extra maatregelen uit worden gevoerd om het netwerk van Goeie Stoepkes te verbeteren en te vergroten. Dit is mogelijk dankzij een extra budget van 250.000 euro dat de gemeenteraad beschikbaar stelt voor de Goeiestoepkesroutes in de dorpskernen. 

Extra geld 

De komende tijd krijgt elke dorpskern namelijk een Goeiestoepkesroute. Dit is een netwerk van drempelloze, goed begaanbare voetpaden die de belangrijke plekken in een dorpskern met elkaar verbindt. Een netwerk van stoepen zonder drempels of obstakels. Het college stelde hiervoor € 500.000 ter beschikking. “Hoewel een aanzienlijk bedrag, was dit niet voldoende om alle aanpassingen in alle kernen uit te voeren,” vertelt wethouder Jan-Willem Stoop. “Daarom vroegen we om extra geld aan de gemeenteraad en dit hebben gekregen. Daardoor kunnen we niet alleen een start maken maar ook meteen goed doorpakken op een aantal plekken. We kunnen nu de hoofdvoetpaden in alle kernen op niveau brengen, zodat ze beter te gebruiken zijn voor iedereen:” 

Goeiestoepkestegel 

De eerste Goeiestoepkesroute werd begin dit jaar opgeleverd in Lage Zwaluwe. Dit gebeurde door een tegel met het Goeiestoepkeslogo te presenteren. Deze tegels markeren straks in elk dorp het voetpadennetwerk. Dit gebeurde door wethouder Stoop en Engbert Tienkamp, voorzitter van stichting WWZ-Drimmelen. De laatste zei toen: “De routes zijn een belangrijke stap naar een inclusieve gemeente Drimmelen, waar iedereen, zoveel mogelijk zonder hulp, kan meedoen.” Bij een aantal integrale projecten is een groot stuk van de Goeiestoepkesroute al meegenomen in het totale werk, zoals in de centra van Made en Terheijden. 

Aanvullingen op de Goeie Stoepkes per dorp: 

Met behulp van Stichting WWZ heeft het college gekozen voor onderstaande voetpaden per dorp voor besteding van het extra budget: 

1. Drimmelen: de voetpaden op de Biesboschweg aan weerskanten van het nieuwe zebrapad tussen het parkje en de Oude Haven opnieuw bestraten en aan de noordkant verbreden. 

2. Hooge Zwaluwe: toegang tot de Raadhuisstraat aan twee kanten verbeteren, enerzijds door het paadje tussen de kerk en het oude gemeentehuis minder steil te maken, en anderzijds door het voetpad langs de Korteweg, tussen Julianastraat en Raadhuisstraat te opnieuw bestraten en ter hoogte van het parkeerterrein aanbrengen van een uitritconstructie.

3. Lage Zwaluwe: de omgeving van de brede school beter toegankelijk te maken door het aanbrengen van een nieuw voetpad in de Onderstraat, het aanbrengen van een kruispuntplateau op de kruising Nieuwstraat / Onderstraat en het opnieuw bestraten van de stoep ter hoogte van de school in de Nieuwstraat. Tevens een tweetal opritjes in de Kerkstraat en Amerweg, en een verbeterde oversteekplaats op de Ganshoeksingel richting de voetbalvereniging. En tot slot het realiseren van een plateau op de Ganshoeksingel, ter hoogte van de Vijverstraat. 

4. Made: rondje voetpaden Den Deel opnieuw bestraten en aanbrengen kruispuntplateau Lucia Eijkenstraat – Veestraat. 

5. Terheijden: opnieuw bestraten voetpad Markstraat, tussen Mr. Aalbersestraat en Haven, en opnieuw straten voetpad Hofjesweg. 

6. Wagenberg: opnieuw bestraten voetpad zuidzijde Dorpsstraat tussen Kerkstraat en café Bij Bas. 

Glasvezel 

Wethouder Stoop is blij met dit extra budget vanuit de gemeenteraad. “Met dit project voegen we de daad bij het woord met betrekking tot een inclusieve samenleving. De uitvoering wordt waar mogelijk afgestemd met andere werkzaamheden, zoals de aanleg van glasvezel, waarvoor veel stoepen open moeten.” Wie wil weten waar de Goeie Stoepkes komen kan dit zien op de gemeentelijke website:

https://drimmelen.nl/goeiestoepkesroute