Convenant ondertekend

Plaatsingsdatum: Jul 13, 2012 8:20:57 AM

De toen opgerichte Stichting Verankeringsgroep Ouderenproof Drimmelen maakte een samenwerkingsafspraak alle partijen die werkzaam zijn op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Doel: samen realiseren van de in het eindrapport Ouderenproof opgenomen aanbevelingen. Aanbevelingen voor de korte termijn zijn inmiddels gerealiseerd, aanbevelingen voor midden en lange termijn moeten aandacht blijven houden. De Verankeringsgroep is in 2011 opgeheven.

Gebleken is dat de meeste aanbevelingen uit het project Ouderenproof ook voor inwoners met een functionele beperking (gehandicapten) van toepassing zijn. Op dit moment zijn nog 67 aanbevelingen lopende.

Behartiging van belangen van inwoners van Drimmelen met functionele beperkingen is het doel van de in 2011 opgerichte Stichting WWZ-Drimmelen. WWZ-Drimmelen heeft de activiteiten van de opgeheven Verankeringsgroep overgenomen.

De samenwerkingsovereenkomst met de betrokken partijen is aangepast en is op 16 juli 2012 op het gemeentehuis ondertekend.

Een samenwerkingsovereenkomst voor Wonen, Welzijn en Zorg in Drimmelen is op maandag 16 juli 2012 ondertekend.  In November 2007 bood de Projectgroep Ouderenproof Drimmelen haar eindrapport met aanbevelingen voor verbeteringen aan aan de gemeente Drimmelen.

In het project dachten senioren in Drimmelen mee over wat zou moeten gebeuren om de gemeente “Ouderenproof” te maken. Er kwam een aanbevelingenlijst met meer dan 350 verbeterpunten.

De partijen verklaren met de ondertekening dat zij:

De samenwerkingsafspraak loopt door tot dat de “Aanbevelingen” voor de midden en lange termijn zo veel mogelijk zijn gerealiseerd. 

De samenwerkende partijen zijn:

Gemeente Drimmelen, Woningstichting Goed Wonen, SDOB - Samenwerkende Drimmelense Ouderen Belangengroep, Surplusgroep, Thebe, SWO – Stichting Welzijn en Ondersteuning Drimmelen, Woningstichting Volksbelang, Stichting De Wijngaerd, Stichting WWZ-Drimmelen.