Stichting
WWZ-Drimmelen

Behartiging van Wonen, Welzijn en Maatschappelijke Zorg

in de gemeente Drimmelen

WWZ-Drimmelen is een Stichting, die gevestigd is in de gemeente Drimmelen.

Belangenbehartiging van mensen in Drimmelen met beperkingen staat voorop.

Hoofdactiviteiten voor 2021:

- naar een inclusieve gemeente Drimmelen

- samen met gemeente werken aan toegankelijke publieke ruimten

- meewerken verwerkelijken van de goeiestoepkesroutes in de gemeente

- toegankelijkheid verbeteren van verenigingen voor mensen met een beperking

- inventarisering en signalering van

loop-, rij- en rol-onvriendelijke trottoirs en straten in Drimmelen

(zie overzicht rapportages van dorpsschouwen)

Nevenactiviteiten:

- Actueel houden van site sociaalwijzerdrimmelen.nl

- Actueel houden van Knelpunten Drimmelen

- Presentatie tijdens Week van de Toegankelijkheid 2021


Informatie:

e: info@wwz-drimmelen.nl

t: 0168 482425

Logo Goeiestoepkesroute