Uitgankelijkheid

Hoe kom je uit een gebouw als er een calamiteit is?

Is het gebouw daarop ingericht, zijn er vluchtplannen, wordt daarmee geoefend?

Vragen dus die om een antwoord vragen.

Die kwamen al aan de orde op 8 oktober 2010: Niet bang maar voorbereid!

Maar er zijn meer vragen die een antwoord behoeven.

De volgende vragenlijst gaat naar beheerders van gebouwen in Drimmelen.

De vragenlijst is hier te downloaden.

VRAGENLIJST

  1. Heeft u voor uw gebouw(en) een ontruimingsplan?

Ja: О

  1. Hoe oud is het plan?

…………………………………………………………………………………………………..

  1. Wanneer is dit voor het laatst bijgewerkt?

…………………………………………………………………………………………………..

Nee: О

  1. Zo ja, is in deze plannen rekening gehouden met mensen met een beperking?

Indien ja, met welke beperking(en) is rekening gehouden?

О Visueel О Auditief О Lichamelijk О Verstandelijk О Kinderen

Nee: О Waarom niet?

……………………………………………………………………………………………………………..

  1. Wordt er geoefend met ontruiming van uw gebouw(en)?

Ja: О

  1. Wat is de gestelde tijd om buiten het gebouw te komen?

……………………………………………………………………………………………………..

  1. Waren de mensen ook daadwerkelijk binnen die gestelde tijd buiten?

……………………………………………………………………………………………………..

Nee: О

  1. Zijn er mensen met beperkingen ingeschakeld bij deze oefeningen?

Ja: О wat zijn uw ervaringen?

……………………………………………………………………………………………………………..

Nee: О waarom niet?

……………………………………………………………………………………………………………..

  1. Heeft u in de afgelopen 2 jaar actief de uitgankelijkheid verbeterd?

Zo ja, wat zijn de verbeterpunten?

О Visueel en auditief alarm О Aanduiding vluchtwegen О Vluchtwegen

О Nooduitgangen О Begaanbaarheid buitenterrein t.b.v. vluchten

Nee: О