Schouw in Wagenberg

Wagenberg toegankelijk voor rollators, kinderwagens, rolstoelen en scootmobielen?

Publicatie in 't Carillon 23 Juli 2015

Schouw in Wagenberg

Wagenberg, 14 juli 2016. Afwisselend bedekt met natte spetters, regenbuien en miezerregen trok afgelopen dinsdag een gezelschap met rolstoelen, een scootmobiel en een kinderwagen door Wagenberg. Om wat meer duidelijkheid te krijgen over de vraag: is Wagenberg ook toegankelijk voor inwoners die wat minder mobiel zijn?

Made, Lage Zwaluwe en Terheijden zijn al gedeeltelijk geschouwd op toegankelijkheid voor inwoners met beperkingen. Inwoners die afhankelijk zijn van een rollator, kinderwagen, rolstoel of scootmobiel. Dit op initiatief van de Stichting WWZ-Drimmelen, die zich inzet voor de belangen van inwoners met lichamelijke, verstandelijke of chronische beperkingen. De schouwen worden uitgevoerd in samenwerking met de plaatselijke bewonersgroepen, Dorpsgericht werken en Openbare Werken. In Wagenberg maakten daarom leden van de dorpsraad Wagenberg en medewerkers van de gemeente, waaronder wethouder Jan-Willem Stoop en coördinator Dorpsgericht werken Lilian Lambrechts, onder leiding van WWZ-leden een ronde door het dorp.

ZELF ERVAREN

Extra rolstoelen gingen mee om ook minder beperkte deelnemers te laten ervaren wat je zoal kunt tegenkomen als je in Wagenberg een rondje wilt maken. Hobbelig en te ver van elkaar liggende stenen, wortelopdrukken, ontbrekende op- en afritten, te smalle en/of te dwarshellende stoepen, op stoepen geparkeerde auto’s, een kledingcontainer die in de weg staat: ze maken het allemaal lastig om een rondje Wagenberg te maken met je rollator, kinderwagen, rolstoel of scootmobiel.

De meegenomen rolstoelen bleken hard nodig om te laten zien en te voelen hoe lastig het is over een te hellende stoep te rijden. Dan ben je het rechte spoor snel bijster. De beperkte “doorgankelijkheid” van een dwarshellende stoep kreeg ineens een herkenbaar gezicht.

AFSPRAKEN

Na afloop van de schouw werden de knelpunten doorgesproken en afspraken gemaakt over hoe verder te gaan met de aanpak daarvan. Dat er echte knelpunten waren, daarover was iedereen het eens. Een aantal toezeggingen voor verbetering kon de gemeente al doen. Oplossingen voor andere knelpunten moeten verder worden onderzocht. En een aantal mogelijke verbeteringen zullen, gezien de beschikbare budgetten, pas later aan de orde kunnen komen.

Al met al een geslaagde schouw, waarvan de eerste resultaten spoedig verwacht worden. En toen klaarde het buiten ook op.