Resultaten Enquete 2015

De Week van de toegankelijkheid 2015 (5 t/m 10 oktober) had als thema

Toegankelijke Verenigingen, Welkom bij de club!

WWZ-Drimmelen heeft besloten om dit thema uit te werken. Met een onderzoek naar de mogelijkheden voor inwoners met beperkingen om in een vereniging of club in Drimmelen mee te kunnen doen.

Ter inleiding

In de maanden juli en augustus jl. heeft WWZ-Drimmelen een enquête gehouden onder de verenigingen en andere vrije tijd organisaties (hier verder “verenigingen” genoemd) in Drimmelen. Voor de tekst van de uitnodiging daarvoor zie hier.

Benaderd zijn de 109 verenigingen van wie het e-mailadres beschikbaar was. Naar die adressen is een uitnodiging gestuurd tot het meedoen aan de enquête.

Voor de tekst van de uitnodiging zie http://www.wwz-drimmelen.nl/activiteiten/toegankelijkheid

9 van de geadresseerden bleek een ander, ons onbekend, mailadres te hebben. Verder blijkt in een ons onbekend aantal gevallen de uitnodiging als SPAM te zijn behandeld. Daarvan zijn dus geen reacties gekomen. En niet elke bereikte geadresseerde hoeft te hebben gereageerd.

Op de uitnodiging voor de enquête zijn nu, naast de 9 onbruikbare, 48 bruikbare en reacties ontvangen, of wel op 52% van de verzonden uitnodigingen is gereageerd.

Voor analyse van de enquête is gebruik gemaakt van het online programma SurveyMonkey®: voor het versturen van uitnodiging en herinneringen, en voor het statistisch verwerken van de 48 bruikbare reacties.

Samenvatting van de resultaten.

- 45% van de verenigingen heeft leden met een lichamelijke, verstandelijke of chronische beperking, 50% heeft deze leden niet.

- 64% geeft aan open te staan voor mensen met beperkingen, 19% van deze verenigingen heeft deze mensen nog niet als lid.

- 13% meldt de mogelijkheden voor lidmaatschap te willen onderzoeken, 19% geeft aan mogelijk open te staan als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan en 4% zegt Nee.

- 39% van de verenigingen heeft de beschikking over een toegankelijk gebouw. 13% heeft dat niet en 8% weet dat niet. Daarnaast omschrijft 40% problemen met een oud gebouw en lastig toegankelijke toiletten.

- 75% van de verenigingen wil behulpzaam zijn, 9% niet en 26% misschien

- 38% van de verenigingen denkt misschien mantelzorgers tijdelijk te kunnen vervangen,

4% staat daar open voor, 21% heeft daar problemen mee en 36% zegt nee.

- 6% van de verenigingen heeft financiële problemen bij het opnemen van mensen met beperking, 70% praktische problemen en 23% verwacht geen problemen.

- Voor de oplossing van de problemen ziet 32% een doelsubsidie als de sleutel, 14% de beschikbaarheid van deskundigen en 10% een uitbreiding van het aantal ondersteunende vrijwilligers.

En wat nu?

Bijna de helft van de reagerende verenigingen heeft al leden met beperkingen. Echter 55% is nog niet zover.

Om de toegankelijkheid van verenigingen voor inwoners met beperkingen te verbeteren lijkt het nuttig aandacht te besteden aan de drie verzamelde hoofdproblemen:

- gebrek aan financiën,

- gebrek aan deskundigheid en

- gebrek aan ondersteunende vrijwilligers.

Daarnaast blijkt een eenvoudige vorm van respijtzorg bij de verenigingen nauwelijks bekend of te leven. Ook daarvoor is aandacht nodig.

Met onder meer de gemeente zal overleg gepleegd worden over een mogelijke aanpak van deze problemen, zodat de toegankelijkheid van verenigingen voor inwoners met beperkingen daadwerkelijk kan worden verruimd.

De projectgroep Toegankelijkheid

WWZ-Drimmelen.

In bijgaand bestand de geanonimiseerde resultaten van het onderzoek.

Voor verdere informatie: info@wwz-drimmelen.nl