Winkelen in de Marktstraat, Made

Plaatsingsdatum: Dec 04, 2011 2:33:32 PM

Met rollator, rolstoel, scootmobiel of kinderwagen?

Mensen met beperkingen, die willen winkelen, hebben vaak problemen om bij of in de winkels in de Marktstraat in Made te komen. De doorgang wordt nog al eens belemmerd door gebrek aan trottoirruimte voor sommige winkels. Dat  wordt met name veroorzaakt door groot reclamemateriaal en door wild geparkeerde fietsen voor sommige winkels.

Namens Bruisend Made,  WWZ-Drimmelen, vertegenwoordigd door Els van der Made, en SAM, vertegenwoordigd door Mariëlle Polak en José van den Biggelaar, zijn  onlangs verscheidene winkeliers in de Marktstraat bezocht. Dit  nadat er door de Gemeente Drimmelen, een week daarvoor, een brief was verstuurd over dit onderwerp. 

In die brief werd onder andere  extra  aandacht gevraagd voor problemen die mensen met een beperking ondervinden als ze willen winkelen in de Marktstraat in Made. Mensen die in een rolstoel zitten, een scootmobiel  gebruiken of wandelen met een rollator of met een kinderwagen.De dames hadden een kopie van de verstuurde brief bij zich en een aantal winkeliers wist van deze brief. Maar er was ook winkelpersoneel waarbij deze brief geheel onbekend was.  Een kopie van de brief is daar achtergelaten, zodat iedereen op de hoogte is.

Positieve reacties

Van de winkeliers en winkelpersoneel werden  positieve reacties op dit onderwerp ontvangen. SAM en WWZ-Drimmelen  vertrouwen er dan ook op dat in de toekomst wat vaker wordt gelet op mogelijke betimmeringen van de doorgang.

Zij roepen ook het met de fiets winkelende publiek op hier eens wat vaker in mee te denken. Het is vaak geen kwade wil, maar sta er eens extra bij stil of uw fiets niet in de weg staat!

Voor meer informatie:

SAM (Samen Actief Made): w: www.samenactiefmade.nl

WWZ-Drimmelen (Wonen, Welzijn en Zorg in Drimmelen): 

e: wwz-drimmelen@planet.nl, w: www.wwz-drimmelen.nl