Uitgankelijkheid in Drimmelen

Plaatsingsdatum: Dec 04, 2011 2:51:11 PM

Toegankelijkheid  is, in verband met mensen met een beperking, een term die al is ingeburgerd. Daar wordt rekening mee gehouden bij bouwplannen etc.

Uitgankelijkheid is een niet zo vanzelf spekende term.

Toch zijn ze niet los van elkaar te zien, wie binnen is moet er ook uit kunnen.

En daar schort nog het een en ander aan, blijkt.

Onderzoek

Daarom zijn de platforms van WWZ-Drimmelen, GPO Oosterhout, GPG Geertruidenberg deze zomer een onderzoek gestart om daar meer inzicht in te krijgen. Ondersteund door het gemeentebestuur van Drimmelen.

We hebben vragenlijsten gestuurd naar de openbare gebouwen waaronder scholen, buurthuizen, gemeenschapshuizen, sporthallen, kinderdagverblijven, musea, en bibliotheken.

De vragen hadden betrekking op ontruimingsplannen, of ze aangepast zijn/of worden en of ermee geoefend wordt, ook welke aanpassingen er gedaan zijn de afgelopen twee jaar.

En vooral of daarin rekening wordt gehouden met mensen met een beperking.

Resultaten

Van de 36 gebouwenbeheerders hebben wij, ook na aandringen, slechts van 24 een reactie gekregen. Vooral van de gemeenschapshuizen en buurthuizen en sporthallen is weinig reactie gekomen. Op enkele uitzonderingen na. Waarom er door hen niet of nauwelijks is gereageerd?

Bij 2 van de 5 reagerende openbare gebouwen is geen ontruimingsplan, en daar vinden dus ook geen ontruimingsoefeningen plaats.

Bij ruim 60% van de gebouwen wordt geen rekening gehouden met mensen met beperkingen.

Van alle gebouwen met ontruimingsplan wordt in ruim 80% geoefend in ontruiming.

Bij die oefeningen worden in slechts 30% ook mensen met beperkingen ingeschakeld. Meer aandacht hiervoor lijkt ons duidelijk nodig. 

In 60% van de gebouwen is de uitgankelijkheid de laatste twee jaar verbeterd. Hulde!

De resultaten werden op 29 november overhandigd aan wethouder Mark van Oosterhout.

Hij kreeg daarbij de vraag: 

Kunt u, kan de gemeente, helpen om de aandacht voor uitgankelijkheid voor mensen met beperkingen ook in onze gemeente Drimmelen verbeteren?

Toezegging

De wethouder zegde toe het rapport te bestuderen en daar een reactie op te geven.

WWZ-Drimmelen blijft alert.

Zie verder: Uitgankelijkheid openbare gebouwen.