WWZ-Drimmelen is een stichting geworden

Plaatsingsdatum: Mar 03, 2011 12:2:5 PM

De werkgroep WWZ-Drimmelen is in 2007 voortgekomen uit de SDOB, de Samenwerkende Drimmelense Ouderenbonden (tegenwoordig: Samenwerkende Drimmelense Ouderen Belangengroep).

Op 14 januari 2011 is de werkgroep overgegaan naar de Stichtingsvorm.

Redenen daarvoor zijn de volgende twee ontwikkelingen: 

Deze ontwikkelingen vragen om een andere omgang met het gemeentebestuur van Drimmelen. Daarbij is het belangrijk een rechtspersoon te zijn. Doelstellingen en financiën zijn dan duidelijk vastgelegd.

Meer informatie over de doelen en organisatie van WWZ-Drimmelen op de Stichtingspagina.