WWZ-wijzer 2012-2013 gepresenteerd

Plaatsingsdatum: Dec 07, 2012 1:31:19 PM

WWZ-wijzer Drimmelen 2012-2013 is uit. Donderdag 6 december werd de WWZ-wijzer  gepresenteerd aan de Drimmelense wethouder Mark van Oosterhout.

De WWZ-wijzer 2012-2013wordt in een handzaam A5-formaat uitgegeven. Hij wordt in een oplage van 2500 stuks geproduceerd en is vanaf 13 december op verschillende punten in de gemeente Drimmelen af te halen. 

Ondersteuning voor de uitgave is onder meer verleend door gemeente Drimmelen, zorginstellingen en woningbouwcorporaties in Drimmelen, en enkele particulieren.

WWZ-Drimmelen heeft een aantal acties overgenomen van de, inmiddels opgeheven, Verankeringsgroep Ouderenproof in Drimmelen. Daar hoort ook bij de Seniorenwijzer Drimmelen die tweemaal is uitgegeven. 

De Seniorenwijzer was aan een nieuwe uitgave toe. Aangezien de wijzer zich niet meer alleen op senioren richt, maar op alle mensen met functionele beperkingen, is de naam aangepast naar "WWZ-wijzer".

De WWZ-wijzer bevat informatie over diensten van allerlei instellingen en organisaties in de gemeente Drimmelen op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Informatie die zinvol kan zijn als hulp of ondersteuning wordt gezocht  bij persoonlijke problemen.

Wethouder mark van Oosterhout nam de WWZ-wjzer in ontvangst uit handen van voroiztter Engbert Tienkamp