Toegankelijke Bernardus?

Toegankelijk Bernardus in Drimmelen?

De gemeente Drimmelen besteed aandacht aan toegankelijkheid.

Tot nu toe is er veel aandacht besteed aan toegankelijkheid van de publieke ruimte: stoepen, straten, pleinen,  parken.
In een samenwerking met de gemeente Drimmelen heeft WWZ-Drimmelen bijgedragen aan het Handboek Toegankelijkheid Drimmelen, hier te downloaden.

Als uitvloeisel daarvan zijn in (de gemeente) Drimmelen belangrijke straten aangepast tot Goeiestoepkes. Dat heeft geleid tot goeiestoepkesroutes in de dorpen van de gemeente.

Doel: Een voor iedereen Toegankelijk Drimmelen. Een belangrijk onderwerp in het gemeentelijke inclusieproject: Iedereen doe mee in Drimmelen

Toegankelijke gebouwen?

Als de stoepen en straten en zo toegankelijk zijn, kun je dan ook in toegankelijke gebouwen in Drimmelen terecht?
Zoals in Utrecht al  het uitgangspunt is?

Dat is in Drimmelen nog geen uitgemaakte zaak.
Tot nu toe wordt verwezen naar het landelijk Bouwbesluit, als bron voor toegankelijkheidsregels. En die zijn verre van voldoende.

Zoals blijkt uit het initiatief van Ieder(in)

Initiatief van Ieder(in)

Een aantal organisaties, waaronder Ieder(in), heeft de Tweede Kamer opgeroepen om meer en betere toegankelijkheidseisen op te nemen in de bouwregelgeving.

Uit de oproep:

Maak een stappenplan en planning

Ieder(in) en de medeondertekenaars vragen nu de Kamerleden om het verbeteren van toegankelijkheidseisen in de bouwregelgeving bij de minister aan te kaarten. Het VN-verdrag handicap bepaalt dat lidstaten moeten blijven werken aan betere toegankelijkheid. Bovendien ligt er een grote bouwopgave en het zou een gemiste kans zijn als er vooral slecht toegankelijke woningen en gebouwen aan de voorraad worden toegevoegd.

Daarom vragen we de Kamerleden om aan te dringen op:

Een stappenplan -inclusief planning- om de toegankelijkheidseisen in de bouwregelgeving te verbeteren, in samenwerking met organisaties van mensen met een beperking en ouderen.

En in Drimmelen?


In Drimmelen zijn we nog niet zover. WWZ-Drimmelen heeft actie ondernomen om het nieuwe Sociaal Culturele centrum De Bernardus toegankelijk te maken. Daarbij wordt verwezen naar het gemeentelijke Inclusieproject. 

WWZ-Drimmelen is gevraagd met de projectontwikkelaar te spreken over toegankelijkheid van het te restaureren gebouw. WWZ-Drimmelen zal daarbij gebruik maken van de landelijk reeds beschikbare adviezen over toegankelijkheid van gebouwen.

Waaronder het (Utrechtse) Handboek voor Toegankelijkheid.
En de recent bijgewerkte Richtlijnen, waaronder de ITStandaard (Integrale Toegankelijkheid), van PBT Consult.