Stichting WWZ-Drimmelen

Stichting WWZ-Drimmelen heeft ten doel:

 1. De bevordering van woon-, welzijn- en zorg-mogelijkheden voor alle inwoners van de gemeente Drimmelen, in het bijzonder voor inwoners met een lichamelijke of geestelijke beperking 

 2. daarbij zoveel mogelijk de per 1/1/2011 openstaande aanbevelingen van het rapport “Senioren, samen de toekomst”, voor zover overgenomen door de Stichting Verankering Ouderenproof Drimmelen, te realiseren dan wel te laten opnemen in het beleid van de gemeente Drimmelen 

 3. het verrichten van alle denkbare handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

 De stichting wil haar doelen onder meer verwezenlijken door

 1. het positief beïnvloeden van beleid en praktijk van de gemeente Drimmelen betreffende zelfredzaamheid van alle inwoners, zodat zij kunnen blijven meedoen ondanks hun eventuele beperkingen;

 2. inwoners, al dan niet met hulp van andere instanties, te wijzen op beschikbare mogelijkheden om te kunnen blijven meedoen;

 3. aandacht te vragen en te verlenen aan zorgmijders en zich eenzaam voelenden;

 4. mee te denken bij het dorpsgericht werken;

 5. inwoners te herinneren aan eigen verantwoordelijkheid op deze terreinen.

 De stichting tracht verder haar doelen te verwezenlijken door

 1. Wonen-Welzijn-Zorg en dorpsontwikkeling nog meer en beter met elkaar te verbinden;

 2. samenwerkingsafspraken op te stellen met de gemeente en andere mogelijke partners;

 3. samen met gemeente en partners projectplannen en tijdpaden op te stellen en bij te houden;

 4. stappen te ondernemen tot het verkrijgen van benodigde geldmiddelen.

WWZ-Drimmelen heeft de stichtingsvorm aangenomen op 14 januari 2010.

Beleidsplan 2021:

- naar een inclusieve gemeente Drimmelen

- samen met gemeente werken aan toegankelijke publieke ruimten

- meewerken aan definiëring en prioritering van hoofdvoetpaden in de gemeente

- toegankelijkheid verbeteren van verenigingen voor mensen met een beperking

- inventarisering en signalering

    loop-, rij- en rol-onvriendelijke trottoirs en straten in Drimmelen

    (zie overzicht rapportages van dorpsschouwen)

 

Nevenactiviteiten:

- Actueel houden van site sociaalwijzerdrimmelen.nl

- Actueel houden van Knelpunten in de publieke ruimte van de gemeente Drimmelen:

        toegankelijke gebouwen, toegankelijke straten en stoepen.

- Presentatie tijdens Week van de Toegankelijkheid 2021

Organisatie:

Zie Organisatie

Ook vrijwilliger worden?

Kijk hier.

ANBI

Stichting WWZ-Drimmelen te Hooge Zwaluwe staat bij de Belastingdienst geregistreerd als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). 

Voor meer informatie: zie ANBI-info

Steunen?

Wilt u ons steunen, stort dan uw gift op

NL24 RABO 3494 7414 25

tnv Stg WWZ-Drimmelen

Dank daar voor!