Meer dan welkom in Drimmelen?

Plaatsingsdatum: Sep 27, 2013 9:1:24 AM

Kunnen meedoen betekent ook: toegang tot activiteiten kunnen hebben.

De toegang tot publieke ruimten, de toegankelijkheid, in Drimmelen blijkt nogal eens problematisch. Met wat meer aandacht voor praktische belemmeringen kan dat beter, blijkt. 

Een voorbeeld is de Marktstraat in Made. Een gezamenlijke actie van WWZ-Drimmelen, bewonersgroep SAM, Bruisend Made en Dorpsgericht Werken, heeft tot een duidelijk verbeterde toegankelijkheid van de winkels in die straat geleid. Meedoen voor mensen met beperkingen is daar eenvoudiger geworden.

Het zorgstelsel in Nederland gaat wijzigen. Ook in Drimmelen. Alle inwoners moeten zoveel mogelijk zelfredzaam zijn en moeten kunnen blijven meedoen. Meedoen betekent: ergens kunnen komen. Maar dat is niet altijd gemakkelijk in onze gemeente. De komende week staat in het teken van de actie “Meer dan Welkom” in het kader van de Nationale Week voor de Toegankelijkheid. WWZ-Drimmelen deed daar aan mee. Met een presentatie in het gemeentehuis op 10 oktober 2013.

De presentatie is online onderaan op deze pagina te vinden.

De komende wijzigingen van de Wmo zijn ingrijpend. Minder hulp als je het zelf eigenlijk ook wel kunt. Alle inwoners, ook de inwoners met beperkingen, moeten zoveel mogelijk zelfredzaam zijn en moeten kunnen (blijven) mee doen in de onze gemeenschap. 

Ook in de gemeente Drimmelen. Een uitgangspunt volgens het VN-verdrag (uit 2006) voor de rechten van mensen met een beperking.

Maar er is nog veel meer te doen, in Made en in de andere kernen, voordat iedereen zich “Meer dan Welkom” gaat voelen in onze gemeente Drimmelen. Het uitgangspunt is goed: ook mensen met beperkingen moeten kunnen meedoen, maar zorg dan ook dat zij "Meer dan Welkom" zijn in hun directe omgeving, op weg naar en in publieke ruimten, en in toegankelijke winkels en instellingen.  

De praktijk levert vaak belemmeringen op. Het besef daarvan zit, jammer genoeg, nog niet bij iedere betrokkene voldoende tussen de oren. 

De Week van de Toegankelijkheid (7-12 oktober) is een goed aanleiding om dat besef te versterken om verbeteringen door te kunnen voeren. Om belemmeringen te verminderen die mensen met beperkingen ondervinden als ze ook gewoon willen meedoen.

Op donderdag 10 oktober gaf WWZ-Drimmelen, voor een goed gevulde zaal, een presentatie in het gemeentehuis over de  belemmeringen van de Toegankelijkheid in Drimmelen en mogelijke verbeteringen daarvan.

De presentatie is hieronder te vinden.

Presentatie online:

bladeren met de pijljes of via klokje rechtsonder, eventueel op schermgrootte zetten via "Fullscreen"-icoon rechtsonder.