Verbeterpunten

Deze aanbevelingen/verbeterpunten werden regelmatig met de gemeente Drimmelen en convenantpartners besproken.

Naar aanleiding van deze besprekingen zijn de lijsten met verbeterpunten aangepast.

Voor de Middenlange termijn, klik hier, versie 14 maart 2014

Voor de Lange termijn, klik hier, versie 14 maart 2014

De verbeterpunten liggen nu op midden- en lange termijn.

Voorlopig worden ze niet verder gevolgd.