Vluchtplannen bijgewerkt?

Plaatsingsdatum: May 30, 2011 12:59:36 PM

Een gebouw binnenkomen gaat tegenwoordig best goed, zelfs als je minder mobiel bent. Maar er uit komen als er een noodtoestand is? Dan is uitgankelijkheid vaak een stuk lastiger.

WWZ-Drimmelen, samen met de Gehandicapten Platforms uit Geertruidenberg en Oosterhout en met hulp van Programma VCP, doet daarom op dit moment een onderzoek naar de vluchtplannen van publieke gebouwen. De gemeente Drimmelen ondersteunt dit initiatief.

Wat er gevraagd wordt aan de beheerders van de gebouwen? Klik hier.

Rapportage gepresenteerd.

Op dinsdag 29 november overhandigde Joke van Loon van de Stichting WWZ (Wonen, Welzijn en Zorg) aan wethouder Mark van Oosterhout een rapport over de ‘uitgankelijkheid’ van openbare gebouwen en scholen in de gemeente Drimmelen, Oosterhout en Geertruidenberg. Met uitgankelijkheid wordt bedoeld: of mensen in een noodsituatie een gebouw makkelijk kunnen verlaten, ongehinderd door obstakels. De gebouwen moeten bijdetijdse ontvluchtingsplannen hebben en daar ook regelmatig mee oefenen. De Stichting WWZ-Drimmelen heeft de afgelopen zomer hiernaar onderzoek verricht. En daarbij werd in het bijzonder gekeken naar de mogelijke belemmeringen voor mensen die gehandicapt zijn door bijvoorbeeld moeizaam lopen, slecht of niet kunnen zien, de weg kwijt zijn of andere zelfredproblemen hebben. Mark van Oosterhout zal het rapport goed bestuderen en daar op reageren.

In veel gevallen kan de uitgankelijkheid van gebouwen worden verbeterd. Mensen en kinderen met een beperking komen nu obstakels tegen zoals trappen, drempels, te smalle nooduitgangen en nooduitgangen die uitkomen op trappen en/ of tuinen. Bij een brand moeten ook mensen in bijvoorbeeld een rolstoel snel een gebouw kunnen verlaten.