Samenwerken voor beter woonklimaat

Bron: BN/Destem 17 juli 2012, Auteur Dennis Nuiten

MADE - Drimmelense organisaties die actief zijn op het gebied van wonen, welzijn en zorgen hebben gisteren een samenwerkingsconvenant getekend.

Hiermee verklaren zij dat ze willen meewerken aan het leefbaar maken van de gemeente voor mensen met een beperking. Het gaat om de gemeente, Surplus, Thebe, Stichting De Wijngaerd, de woningstichtingen Goed Wonen en Volksbelang, Samenwerkende Drimmelense Ouderen Belangengroep, Stichting Welzijn en Ondersteuning en Stichting Wonen Welzijn Zorg (WWZ) Drimmelen. 

In 2008 werd een soortgelijk convenant gesloten, maar dan gericht op ouderen. Zij werkten aan de hand van het zogeheten Ouderenproof- rapport 2007. Daarin stonden bijna 350 aanbevelingen om senioren te helpen. Stichting Verankeringsgroep Ouderenproef Drimmelen werd in het leven geroepen om de aanbevelingen uit te werken en partijen bij elkaar te brengen. Toen was al bekend, dat na drie jaar de subsidie zou eindigen. Eind 2010 werd de stichting opgeheven. Een andere stichting nam het werk over: Stichting WWZ- Drimmelen. Die zet zich in voor mensen met een functionele beperking. Veel aanbevelingen uit het Ouderenproofrapport zijn ook van toepassing op deze inwoners.

Volgens Engbert Tienkamp van WWZ Drimmelen staan nog 67 aanbevelingen 'open'. Het gaat om punten die meer tijd vergen, zoals een steunpunt voor de kern Drimmelen of meer levensloopbestendige woningen. De stichting wil ook graag de opvolger van de Seniorenwijzer verspreiden: de WWZ-wijzer met praktische informatie. De stichting zoekt nog sponsors om de WWZ-wijzer te realiseren.