Toegankelijkheid verenigingen Drimmelen

Een vereniging, die toegankelijk wil zijn voor mensen met beperkingen:

  • heeft aandacht voor fysieke toegankelijkheid (deuren, drempels, trappen, enzovoort)

  • organiseert passende activiteiten zodat ook geïnteresseerden met beperkingen kunnen meedoen

  • zorgt voor passende en toegankelijke informatie

  • heeft leden die rekening houden met de beperkingen van hun medeleden

  • verwelkomt iedere geïnteresseerde ondanks zijn/haar beperking

Voor de Week van de Toegankelijkheid 2015 willen we graag van elke vereniging in Drimmelen weten:

  • is de vereniging toegankelijk voor inwoners met lichamelijke, verstandelijke of chronische beperkingen

  • zo niet,

   • wat zijn de belemmeringen om de verenigingen toegankelijk te maken

   • zijn de verenigingen in Drimmelen toegankelijk voor geïnteresseerden met beperkingen

   • wat zijn mogelijke voorwaarden om die belemmeringen op te lossen.

Om antwoorden te krijgen op deze vragen, vragen we uw medewerking door een vragenlijst in te vullen.

Het invullen kost niet veel tijd, 5 á 6 min.

Klik de vragenlijst om mee te doen.

Uw medewerking wordt zeer op prijs gesteld.

Projectgroep Toegankelijkheid WWZ-Drimmelen

Hebt u vragen?

Mail naar: toegankelijkheid@wwz-drimmelen.nl

Verenigingen/clubs in gemeente Drimmelen

toegankelijk voor mensen met beperkingen?

Om die vraag te beantwoorden is een onderzoek opgezet.

Klik de vragenlijst om mee te doen.

Wethouders Mark van Oosterhout en Jan-Willem Stoop schreven daarvoor een aanbevelingsbrief.

In de Week van de Toegankelijkheid (5 t/m 10 oktober 2015) wil WWZ-Drimmelen de resultaten presenteren.

Waarom een onderzoek?

WWZ-Drimmelen wil tijdens de 16e Week van de Toegankelijkheid bekend maken welke verenigingen in Drimmelen ook toegankelijk zijn voor inwoners met lichamelijke, verstandelijke of chronische beperkingen.

  • Onder het motto ‘Welkom bij de club’.Door de veranderende zorg wordt iedere inwoner van Drimmelen gevraagd langer thuis te blijven wonen en zijn leven meer zelf of met hulp van zijn omgeving te regelen. Dat betekent voor mensen met een beperking datzij ook hun eigen leven en vrije tijd moeten kunnen invullen

  • zij moeten kunnen meedoen aan activiteiten van verenigingen

  • dat er in hun omgeving voor hen toegankelijke verenigingen moeten zijn.