Stichting WWZ-Drimmelen

Stichting WWZ-Drimmelen heeft ten doel:

 1. De bevordering van woon-, welzijn- en zorg-mogelijkheden voor alle inwoners van de gemeente Drimmelen, in het bijzonder voor inwoners met een lichamelijke of geestelijke beperking 
 2. daarbij zoveel mogelijk de per 1/1/2011 openstaande aanbevelingen van het rapport “Senioren, samen de toekomst”, voor zover overgenomen door de Stichting Verankering Ouderenproof Drimmelen, te realiseren dan wel te laten opnemen in het beleid van de gemeente Drimmelen 
 3. het verrichten van alle denkbare handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

 De stichting wil haar doelen onder meer verwezenlijken door

 1. het positief beïnvloeden van beleid en praktijk van de gemeente Drimmelen betreffende zelfredzaamheid van alle inwoners, zodat zij kunnen blijven meedoen ondanks hun eventuele beperkingen;
 2. inwoners, al dan niet met hulp van andere instanties, te wijzen op beschikbare mogelijkheden om te kunnen blijven meedoen;
 3. aandacht te vragen en te verlenen aan zorgmijders en zich eenzaam voelenden;
 4. mee te denken bij het dorpsgericht werken;
 5. inwoners te herinneren aan eigen verantwoordelijkheid op deze terreinen.

 De stichting tracht verder haar doelen te verwezenlijken door

 1. Wonen-Welzijn-Zorg en dorpsontwikkeling nog meer en beter met elkaar te verbinden;
 2. samenwerkingsafspraken op te stellen met de gemeente en andere mogelijke partners;
 3. samen met gemeente en partners projectplannen en tijdpaden op te stellen en bij te houden;
 4. stappen te ondernemen tot het verkrijgen van benodigde geldmiddelen.

WWZ-Drimmelen heeft de stichtingsvorm aangenomen op 14 januari 2010.

Ook vrijwilliger worden?

Kijk hier.

ANBI

Stichting WWZ-Drimmelen te Hooge Zwaluwe staat bij de Belastingdienst geregistreerd als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). 

Het RSIN/fiscaal nummer van WWZ-Drimmelen is 8501.85.373.
Voor contact-informatie zie hier.
Voor bestuurssamenstelling en leden zie hier.
Beleidsplan: Hoofdactiviteiten
Beloningsbeleid: bestuur en leden ontvangen geen beloning voor hunactiviteiten, onkosten worden vergoed.
Doelstelling, zie hier
Geen Jaarverslag
Financiële verantwoording 2018: Financiën

Steunen?

Wilt u ons steunen, stort dan uw gift op

NL24 RABO 3494 7414 25
tnv Stg WWZ-Drimmelen

Dank daar voor!