Vergaderingen

Maandag 6 juli 2020, 13.30-15.30 uur, N.B.: wanneer mogelijk!

Plaats:  Pluspunt Langstraat,
            Burg. Godwaldstraat 8a (bellen op star-shl),
            4927 BB 
Hooge Zwaluwe

Agenda 
 1. Opening
 2. Verslag van 2 maart (zie bestand)
 3. Uit het Wmo-Platform (zie bestand)
 4. Werkplan 2020
  1. Samen met de gemeente: 
   1. Teamscon weth. Schuitmaker 19 maart, 16 juni  (zie bestand)
   2. Teamscon weth. Stoop 20 mei 2020 (zie bestand)
   3. Project hoofdwandelroutes (zie bestand)
   4. Voortgang GPA's
   5. Voortgang projecten
   6. Kom Binnen
   7. Inclusieve gemeente Drimmelen
 5. Afspraken-actiepunten 2 maart 2020 (zie bestand)
 6. Financiën
 7. Punten van de WWZ-leden
 8. Datum volgende bijeenkomst: 3 augustus 2020,  indien mogelijk)!
  /Sluiting

 Volgende Vergaderingen in 2020:
 6/7, 3/8, 7/9, 5/10, 2/11, 7/12.