Vergaderingen

Maandag 2 september 2019, 13.30-15.30 uur

Plaats:  Pluspunt Langstraat,
            Burg. Godwaldstraat 8a (bellen op star-shl),
            4927 BB 
Hooge Zwaluwe

Agenda 
 1. Opening
 2. Verslag van 5 augustus 2019 (zie bestand)
 3. Uit het Wmo-Platform
 4. Werkplan 2019
  1. Samen met de gemeente: 
   1. Overleg weth. Schuitmaker, 5/9 (zie verslag 23 mei)
   2. Check GPA's (zie 2 bestanden)
   3. Voortgang projecten
   4. Kom Binnen
  2. Week van de toegankelijkheid, 7-11 oktober 2019: Lekker vrij!
 5. Afspraken-actiepunten 5 augustus 2019 (zie bestand)
 6. Punten van de WWZ-leden
 7. Datum volgende bijeenkomst: 7 oktober 2019
  /Sluiting

Komende Vergaderingen in 2019:
2/9, 7/10, 4/11, 2/12.