Vergaderingen

Maandag 9 april 2018, 13.30-15.30 uur

Plaats:  Pluspunt Langstraat,
            Burg. Godwaldstraat 8a (bellen op Prikpost),
            4927 BB 
Hooge Zwaluwe

Agenda 
 1. Opening
 2. Verslag van 5 maart 2018 (zie bestand)
 3. Uit het Wmo-Platform
 4. Werkplan 2018
  1. Coalitiebesprekingen 
  2. Beleidsplan Verkeer&Vervoer (concept-reactie)
  3. Samen met de gemeente:
   1. Voortgang Kom binnen!
   2. Te verbeteren knelpunten in Drimmelen
    1. Schouw Drimmelen-dorp, 25 mei 2018

  4. Themadag/week 2018
   Week vd Toegankelijkheid

    1. Aan Tafel! 1-6 oktober 2018 5. Afspraken/actiepunten 5 maart 2018 (zie bestand)
 6. Punten van de WWZ-leden
 7. Datum volgende bijeenkomst: 7/5/2018
  /Sluiting

Komende Vergaderingen in 2018:
7/5, 4/6, 2/7, 6/8, 3/9, 1/10, 5/11, 3/12