Vergaderingen

Maandag 6 april 2020, 13.30-15.30 uur, NB: enkel indien mogelijk op afstand (online)!

Plaats:  Pluspunt Langstraat,
            Burg. Godwaldstraat 8a (bellen op star-shl),
            4927 BB 
Hooge Zwaluwe

Agenda 
 1. Opening
 2. Verslag van 2 maart (zie bestand)
 3. Uit het Wmo-Platform (zie bestand)
 4. Werkplan 2020
  1. Samen met de gemeente: 
   1. Telcon weth. Schuitmaker 19 maart 2020 (zie bestand)
   2. Project hoofdwandelroutes (4, 6 maart)
   3. Voortgang GPA's
   4. Voortgang projecten
   5. Kom Binnen
   6. Inclusieve gemeente Drimmelen
  2. Woonvizier
 5. Afspraken-actiepunten 6 april 2020 (zie bestand)
 6. Financiën
 7. Punten van de WWZ-leden
 8. Datum volgende bijeenkomst: 4 mei 2020,  enkel indoen mogelijke op afstand(online)!
  /Sluiting

 Volgende Vergaderingen in 2020:
4/5, 8/6, 6/7, 3/8, 7/9, 5/10, 2/11, 7/12.