Vergaderingen

Maandag 12 april 2021 2020, 13.30-15.30 uur
NB: een videovergadering via Teams

Plaats:  Pluspunt Langstraat,
            Burg. Godwaldstraat 8a (bellen op star-shl),
            4927 BB 
Hooge Zwaluwe


Agenda 
 1. Opening
 2. Verslag van 1 maart 2021 (zie bestand)
 3. Werkplan 2020
  1. Samen met de gemeente: 
   1. Voortgang goejestoepkesroutes
   2. Voortgang projecten
   3. Inclusieve gemeente Drimmelen
 4. Financiën
 5. Punten van de WWZ-leden
 6. Datum volgende bijeenkomst: 3 mei 2021

 Volgende Vergaderingen in 2021:
3/5, 7/6, 5/7, 2/8, 6/9, 4/10, 1/11, 6/12.