Vergaderingen

Maandag 1 april 2019, 13.30-15.30 uur

Plaats:  Pluspunt Langstraat,
            Burg. Godwaldstraat 8a (bellen op Prikpost),
            4927 BB 
Hooge Zwaluwe

Agenda 
 1. Opening
 2. Verslag van 11 maart 2019 (zie bestand)
 3. Uit het Wmo-Platform
 4. Werkplan 2019
  1. Samen met de gemeente: 
   1. Overleg 21/2 (zie bestand)
   2. Toegankelijke stembureaus (zie bestand)
   3. Overleg J.W. Stoop 9/5
   4. Voortgang projecten
   5. Kom Binnen
 5. Afspraken/actiepunten 11 maart 2019 (zie bestand)
 6. Punten van de WWZ-leden
 7. Datum volgende bijeenkomst: 6 mei 2019
  /Sluiting

Komende Vergaderingen in 2019:
6/5, 3/6, 1/7, 5/8, 2/9, 7/10, 4/11, 2/12.