Vergaderingen

Maandag 1 juli 2019, 13.30-15.30 uur

Plaats:  Pluspunt Langstraat,
            Burg. Godwaldstraat 8a (bellen op Prikpost),
            4927 BB 
Hooge Zwaluwe

Agenda 
 1. Opening
 2. Overleg met bewonersgroep HZvM over Margrietstraat/Julianastraat
 3. Verslag van 3 juni 2019 (zie bestand)
 4. Uit het Wmo-Platform
 5. Werkplan 2019
  1. Samen met de gemeente: 
   1. Terugblik schouw Made (zie bestand)
   2. Rioolvervanging Pr. Margrietstraat/Julianastraat
   3. Check GPA's (zie bestanden)
   4. Voortgang projecten
   5. Kom Binnen
 6. Afspraken/actiepunten 3 juni 2019 (zie bestand)
 7. Punten van de WWZ-leden
 8. Datum volgende bijeenkomst: 5 augustus 2019
  /Sluiting

Komende Vergaderingen in 2019:
5/8, 2/9, 7/10, 4/11, 2/12.