Vergaderingen

Maandag 11 maart 2019, 13.30-15.30 uur

Plaats:  Pluspunt Langstraat,
            Burg. Godwaldstraat 8a (bellen op Prikpost),
            4927 BB 
Hooge Zwaluwe

Agenda 
 1. Opening
 2. Verslag van 4 februari 2019 (zie bestand)
 3. Uit het Wmo-Platform
 4. Werkplan 2019
  1. Samen met de gemeente: 
   1. Voortgang projecten
   2. Kom Binnen
 5. Toegankelijke stembureaus
 6. Financiën
 7. Afspraken/actiepunten 4 februari 2019 (zie bestand)
 8. Punten van de WWZ-leden
 9. Datum volgende bijeenkomst: 1 april 2019
  /Sluiting

Komende Vergaderingen in 2019:
4/3 of 11/3, 1/4, 6/5, 3/6, 1/7, 5/8, 2/9, 7/10, 4/11, 2/12.