Vergaderingen

Maandag 7 oktober 2019, 13.30-15.30 uur

Plaats:  Pluspunt Langstraat,
            Burg. Godwaldstraat 8a (bellen op star-shl),
            4927 BB 
Hooge Zwaluwe

Agenda 
 1. Opening
 2. Verslag van 7 oktober 2019 (zie bestand)
 3. Aanpassing Huishoudelijk reglement (zie bestand)
 4. Uit het Wmo-Platform
 5. Werkplan 2019
  1. Samen met de gemeente: 
   1. Overleg weth. Stoop (verslag 9 mei 2019)
   2. Check GPA's (zie bestand)
   3. Voortgang projecten
   4. Kom Binnen

  2. Afspraken-actiepunten 7 oktober 2019 (zie bestand)
  3. Punten van de WWZ-leden
  4. Datum volgende bijeenkomst: 11 november in plaats van 4 november 2019
   /Sluiting

Komende Vergaderingen in 2019:
11/11, 2/12.