Pleidooi: Iedereen kan meedoen in Drimmelen

Plaatsingsdatum: Nov 12, 2017 6:29:5 PM

Gemeente Drimmelen heeft ingestemd met de visienota over de Inclusieve Samenleving.

Doel daarvan: Iedereen kan in Drimmelen meedoen, ondanks mogelijke beperkingen.Zover is het nog niet, er moet nog een hoop gebeuren.

Ten behoeve van de verkiezingen van een nieuwe raad in 2018 heeft WWZ-Drimmelen daarom een Pleidooi geformuleerd.

Een pleidooi voor een inclusieve gemeente Drimmelen, voor een gemeente waar iedereen kan meedoen ondanks zijn/haar beperkingen.

Hoofdpunten:

  • maak een goed plan van aanpak: wat wanneer te bereiken

  • heb voortdurende aandacht voor gevolgen van beleid en uitvoering

  • maak het resultaat altijd leidend

  • promoot het kunnen meedoen van eenieder onder meer via de media, door ondersteuning van goede initiatieven en met subsidies en vergunningen onder daarbij passende voorwaarden.

  • pak waargenomen problemen daadkrachtig aan

  • werk vanuit heldere richtlijnen en uitvoeringsinstructies bij projecten inde publieke ruimte

  • investeer meer in kleinschalig openbaar vervoer

  • heb bij nieuwe en bestaande voorzieningen voortdurende aandacht voor de bruikbaarheid door iedereen, ook door de jeugd

  • zorg dat voor elk kind op elke school passend onderwijs mogelijk is en toegankelijk is

  • maak alle openbare gebouwen geschikt voor iedereen ondanks zijn/haar beperkingen

Verwerkelijking van deze hoofdpunten leidt tot een echte inclusieve samenleving in Drimmelen.

Voor iedereen, ook voor inwoners met beperkingen.

Voor de brief zelf, zie de bijlage

-