ANBI-info

ANBI

Stichting WWZ-Drimmelen te Hooge Zwaluwe staat bij de Belastingdienst geregistreerd als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). 

Het RSIN/fiscaal nummer van WWZ-Drimmelen is 8501.85.373.
Voor contact-informatie zie hier.
Voor bestuurssamenstelling en leden zie hier.
Doelstelling, zie hier
Beloningsbeleid: bestuur en leden ontvangen geen beloning voor hun activiteiten, onkosten en reiskosten worden vergoed.
Statuten en Huishoudelijk Reglement, zie hier
Bank/IBAN: NL64RABO0160428173

Beleidsplan 2020

- naar een inclusieve gemeente Drimmelen
- samen met gemeente werken aan toegankelijke publieke ruimten
- meewerken aan definiëring en prioritering van hoofdvoetpaden in de gemeente
- toegankelijkheid verbeteren van verenigingen voor mensen met een beperking
- inventarisering en signalering
    loop-, rij- en rol-onvriendelijke trottoirs en straten in Drimmelen
    (zie overzicht rapportages van dorpsschouwen)
 
Nevenactiviteiten:
- Actueel houden van site sociaalwijzerdrimmelen.nl
- Actueel houden van Knelpunten Drimmelen
- Presentatie tijdens Week van de Toegankelijkheid 2020

Jaarverslag: Geen

Financiële verantwoording 2012-2019: 

Baten en Lasten (in €)

 2020 2019 2018 2017 2016 2015   2014
  Inkomsten       
 Advertenties       
 Rente  0,49 1,03 7,45 21,96 23,85    24,77
 Subsidies  1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 2025,00
 Lief en Leed
  5,00  10,00 50,00 45,00 
 Baten Totaal 1005,49  1001,03 1017,45 1071,96 1068,85 2049,77
        
 Uitgaven       
 Bankkosten  195,92 193,13 223,5 184,50165,86  147,10
 Declaraties     40,43  
 Drukkosten  1500,00 1000,00   1029,00 
 Diversen  350,02   125,20    21,78
 Lief en Leed
  34,00  14,50  25,95 
 Lasten Totaal  2079,94 1193,13 238,00 350,13 1220,81  168,88
 Resultaat  -1074,45 -192,10 779,45 721,83 -151,96 1880,89

Toelichting:
2014: Startsubsidie ontvangen van voormalige Stichting Verankering Ouderenproof Drimmelen
2015 -2019: Subsidie van gemeente Drimmelen
2015,2018, 2019: Drukkosten: Onderhoud Website en  Drukkosten gedrukte versie van de Sociaal Wijzer Drimmelen
2014, 2016, 2019: Kosten ict/webservices en aanschaf vakliteratuur

Balans (in €)
  2020     2019       2018 2017 2016 2015 2014
 Totaal Vermogen per 1/1  5126,84 5318,94 4539,49 3817,66 3969,62 2088,73
 Resultaat  -1074,45 -192,10 779,45 721,83 -151,96 1880,89
 Totaal Vermogen per 1/12  4052,39 5126,84 5318,94 4539,49 3817,66 3969,62


Ċ
Webmaster WWZ-Drimmelen,
30 jan. 2020 01:28