ANBI-info

ANBI

Stichting WWZ-Drimmelen te Hooge Zwaluwe staat bij de Belastingdienst geregistreerd als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). 

Het RSIN/fiscaal nummer van WWZ-Drimmelen is 8501.85.373.
Voor contact-informatie zie hier.
Voor bestuurssamenstelling en leden zie hier.
Doelstelling, zie hier
Beloningsbeleid: bestuur en leden ontvangen geen beloning voor hun activiteiten, onkosten worden vergoed.
Statuten en Huishoudelijk Reglement, zie hier
Bank/IBAN: NL64RABO0160428173

Beleidsplan 2015

Hoofdaktiviteiten:
- in samenwerking met SWO-Drimmelen:
    - digitale sociale kaart onderhouden: www.SociaalWijzerDrimmelen.nl
    -  daarvan afgeleide SociaalWijzer op papier
- inventarisering en signalering loop- en rij- rolonvriendelijke trottoirs en straten
- onderzoek toegankelijkheid van verenigingen/clubs voor inwoners met beperkingen
Nevenaktiviteiten:
- Presentatie tijdens Week van de Toegankelijkheid 2019
- Toegankelijkheid van winkels en winkelstraten in de gemeente Drimmelen

Jaarverslag: Geen

Financiële verantwoording 2012-2015: 

Resultaten (in €)
 Inkomsten 2015   2014 2013  2012  
 Advertenties   1750,00    
 Rente 23,85    24,77    45,51    
 Subsidies 1000,00 2025,00     0,00   2824,97  
 Lief en Leed
 45,00      
 Totaal 1068,85 2049,77   1795,51   2824,97 
        
 Uitgaven       
 Bankkosten 191,81  147,10   125,73      24,08  
 Declaraties     101,43      96,24  
 Drukkosten 1029,00  4167,12    
 Diversen    21,78     
 Lief en Leed
 25,95      
 Totaal 1246,76  168,88   4394,28    120,32 
 Resultaat -177,91 1880,89
 -2598,77  2704,65 

Toelichting:
In 2015 is, in samenwerking met SWO-Drimmelen,
de Sociaal Wijzer Drimmelen geproduceerd,
als opvolger van de WWZ-wijzer.
Balans 2015
Totaal rekeningen per 1/1/2014:     € 3969,62
Resultaat 2014:                               € - 177,91
Totaal rekeningen per 31/12/2014:  € 3791,71
Ċ
Webmaster WWZ-Drimmelen,
30 jan. 2020 01:28