Nieuws‎ > ‎

Archief-Nieuws


Nieuwe druk Sociaal Wijzer Drimmelen is uit

Geplaatst 21 dec. 2017 00:28 door Webmaster WWZ-Drimmelen   [ 14 okt. 2019 09:57 bijgewerkt ]

De papieren versie is een uittreksel van de digitale “Sociaal Wijzer Drimmelen” op internet (www.sociaalwijzerdrimmelen.nl). 
Voorzijde papieren versie Sociaal Wijzer 2018-2019
Deze nieuwe druk is de bijgewerkte opvolger van Sociaal Wijzer Drimmelen 2016-2017.
De Wijzer-op-papier is beschikbaar gemaakt onder meer  voor inwoners zonder internettoegang.
De Wijzer beschrijft 90 sociale voorzieningen die in de gemeente Drimmelen beschikbaar zijn. De voorzieningen worden geleverd door 164 aanbieders uit Drimmelen en omgeving.

Elke voorziening begint met een korte omschrijving.
Per voorziening worden de betreffende aanbieders vermeld met informatie over hun mogelijkheden, openingstijden en een telefoonnummer voor verder contact.
De Wijzer, een fullcolour uitgave, is verlucht met drone-foto's van de gemeente Drimmelen. Ze heeft, naast een inhoudsopgave van de voorzieningen, ook een inhoudsopgave van de aanbieders, aangevuld met hun telefoonnummer en verwijzing naar de pagina's in de Wijzer.

Het eerste exemplaar (van 1000 exemplaren) werd 20 december overhandigd aan wethouder John van Oosterhout van Maatschappelijke Aangelegenheden.
Dat gebeurt tijdens de traditionele eindejaar bijeenkomst van SWO in de Mayboom in Made.
De Wijzer-op-papier is gratis verkrijgbaar bij SWO Drimmelen en het Wmo-loket.

De Sociaal Wijzer Drimmelen is een coproductie van SWO Drimmelen en WWZ-Drimmelen, met ondersteuning van de gemeente Drimmelen.

Pleidooi: Iedereen kan meedoen in Drimmelen

Geplaatst 12 nov. 2017 10:29 door Webmaster WWZ-Drimmelen   [ 7 okt. 2019 09:15 bijgewerkt ]

Gemeente Drimmelen heeft ingestemd met de visienota over de Inclusieve Samenleving. 
Exclusie-Inclusie

Doel daarvan: Iedereen kan in Drimmelen meedoen, ondanks mogelijke beperkingen.
Zover is het nog niet, er moet nog een hoop gebeuren.

Ten behoeve van de verkiezingen van een nieuwe raad in 2018 heeft WWZ-Drimmelen daarom een Pleidooi geformuleerd.
Een pleidooi voor een inclusieve gemeente Drimmelen, voor een gemeente waar iedereen kan meedoen ondanks zijn/haar beperkingen.
Hoofdpunten:
  • maak een goed plan van aanpak: wat wanneer te bereiken
  • heb voortdurende aandacht voor gevolgen van beleid en uitvoering
  • maak het resultaat altijd leidend
  • promoot het kunnen meedoen van eenieder onder meer via de media, door ondersteuning van goede initiatieven en met  subsidies en vergunningen onder daarbij passende voorwaarden.
  •  pak waargenomen problemen daadkrachtig aan
  • werk vanuit heldere richtlijnen en uitvoeringsinstructies bij projecten inde publieke ruimte
  • investeer meer in kleinschalig openbaar vervoer 
  • heb bij nieuwe en bestaande voorzieningen voortdurende aandacht voor de bruikbaarheid door iedereen, ook door de jeugd
  • zorg dat voor elk kind op elke school passend onderwijs mogelijk is en toegankelijk is
  • maak alle openbare gebouwen geschikt voor iedereen ondanks zijn/haar beperkingen
Verwerkelijking van deze hoofdpunten leidt tot een echte inclusieve samenleving in Drimmelen.
Voor iedereen, ook voor inwoners met beperkingen.

Voor de brief zelf, zie de bijlage

Aan tafel! Voor iedereen?

Geplaatst 2 okt. 2017 10:51 door Webmaster WWZ-Drimmelen   [ 14 okt. 2019 09:54 bijgewerkt ]

Uit eten gaan, ergens iets drinken, op een terrasje, in een café of restaurant.
Iedereen vindt leuk en lekker. Ook als je gehandicapt bent, beperkingen hebt.
Maar dan lukt het niet altijd, niet overal.

Veel horecagelegenheden heten mensen met beperkingen van harte welkom. Maar niet overal kunnen die goed terecht. In deze week voor de Toegankelijkheid wordt daarvoor aandacht gevraagd. Er blijkt meestal geen onwil, wel onwetendheid: hoe ga je om met mensen die beperkingen hebben, welke belemmeringen heeft je etablissement. 

BEJEGENING 
Vriendelijkheid, respect en bereidheid tot helpen staan voorop bij de vraag of een horecagelegenheid toegankelijkheid is. Iedereen wil zich graag welkom voelen en aandacht krijgen voor persoonlijke behoeften en wensen - dat geldt net zo goed voor mensen met een beperking of een chronische ziekte. 

DUIDELIJKE INFORMATIE 
Welkom?

Duidelijke informatie is nodig, bijvoorbeeld over mogelijke aanpassingen in het menu, over bereikbaarheid van de locatie, over de toegankelijkheid binnen de locatie, over gebruik van faciliteiten. 
Bereikbaarheid: Kan ik er komen? Zijn er parkeermogelijkheden voor mensen met een beperking? 
Toegankelijkheid: Kunnen mensen met hun rolstoel overal komen? En mensen met een scootmobiel? Denk hierbij aan trapjes, hoge drempels en te smalle paden. Zijn afstapjes laag en duidelijk zichtbaar? Is er een gehandicaptentoilet? 
• Bruikbaarheid: zijn de bij de gelegenheid beschikbare andere faciliteiten ook bruikbaar voor mensen met een beperking? Zoals speeltoestellen. 

WEEK VAN DE TOEGANKELIJKHEID 
Deze week is de week van de toegankelijkheid. 
Voor Toegankelijkheid zet WWZ-Drimmelen zich in. 
Bovenstaande punten zijn daarom onder de aandacht van de Drimmelense Horeca gebracht. 
Met het aanbod om eventueel gratis advies te krijgen voor praktische verbetering van de toegankelijkheid in een horecagelegenheid. 

Meer informatie? Mail info@wwz-drimmelen.nl 

Formulier Kom binnen

Geplaatst 17 okt. 2016 01:27 door Webmaster WWZ-Drimmelen   [ 4 nov. 2019 03:13 bijgewerkt ]

Het formulier voor de Kom binnen avond vindt u hier.

Uw vereniging toegankelijk?

Geplaatst 26 sep. 2016 03:32 door Webmaster WWZ-Drimmelen   [ 4 nov. 2019 03:14 bijgewerkt ]

Ook mensen met beperkingen doen graag mee aan het normale club- of verenigingsleven in de gemeente Drimmelen.
Om dat ook binnen uw club of vereniging mogelijk te maken is de bijeenkomst "Kom binnen!" georganiseerd.
Kom binnen logo

Daar kunt u ontdekken hoe dat mogelijk te maken.

Kom binnen!
op 18 oktober 2016, van 18:00 tot 20:00  in het gemeentehuis te Made.

U bent van harte welkom, meldt u aan vòòr 10 oktober.


In de onderstaande folder kunt u lezen hoe belangrijk het is voor mensen die te maken hebben met een beperking om deel te nemen aan het gewone club- en verenigingsleven.
U ontdekt tijdens de bijeenkomst hoe ook u dat mogelijk kunt maken en welke kansen u dat biedt.
En wij horen graag van u welke ondersteuning u daarbij nodig heeft.

De bijeenkomst is in het gemeentehuis van Drimmelen. Vanaf 18.00 uur staat soep met een broodje klaar. Om 18.30 trapt wethouder John van Oosterhout af.
Daarna zal Arjo Wijnhorst u inspireren door iets vertellen over zijn initiatief Uniek Sporten. Hij is ervaringsdeskundige met veel kennis van de sportwereld.
Maar er zijn ook (ervarings)deskundigen uit de wereld van cultuur, welzijn en vrijetijdsbesteding aanwezig.
Tussen 19.00 en 20.00 uur kunt u met hen in gesprek. Zij helpen u graag op weg.

Uw ideeën, vragen, behoeften kunt u kenbaar maken via dit formulier. Ook als u niet aanwezig kunt zijn.
Overigens nemen wij ook de inbreng mee die wij van u hebben ontvangen in het kader van de aanvragen voor de waarderingssubsidies.

In verband met de catering verzoeken wij u zich voor 10 oktober a.s. aan te melden bij
Anita van Haperen, avanhaperen@drimmelen.nl, 0162-690247. 

Met vriendelijke groet,
mede namens WWZ-Drimmelen, de ouderenorganisaties (SDOB) en SWO Drimmelen


Wethouder John van Oosterhout

Sociaal Wijzer op papier

Geplaatst 4 jan. 2016 03:08 door Webmaster WWZ-Drimmelen   [ 14 okt. 2019 09:59 bijgewerkt ]

De Sociaal Wijzer Drimmelen is nu ook op papier te raadplegen.
De digitale versie is mei 2015 in gebruik genomen.
Maar niet iedere inwoner in de gemeente heeft toegang tot internet.
Daarom is een uittreksel van de Sociaal Wijzer Drimmelen in een boekje samengevat.
Opgenomen is een overzicht van de voorzieningen in Drimmelen en de bijbehorende organisaties die die voorzieningen aanbieden.

Dankwoordje wethouder Mark van Oosterhout
Tijdens de eindejaarsbijeenkomst van SWO-Drimmelen is het eerste papieren exemplaar van de Sociaal Wijzer door WWZ-Drimmelen en SWO-Drimmelen aangeboden aan wethouder Mark van Oosterhout.


De papieren Sociaal Wijzer is verkrijgbaar door een telefoontje naar SWO-Drimmelen (0162 45 18 94). De Wijzer wordt dan thuis bezorgd door een vrijwilliger van SWO.

De Sociaal Wijzer Drimmelen is gemaakt in een samenwerking van SWO-Drimmelen en WWZ-Drimmelen met ondersteuning van de gemeente Drimmelen.

Onderzoek toegankelijkheid

Geplaatst 26 jun. 2015 08:47 door Webmaster WWZ-Drimmelen   [ 7 okt. 2019 08:46 bijgewerkt ]

WWZ-Drimmelen is op 26 juni een onderzoek gestart naar de toegankelijkheid van Drimmelense verenigingen en clubs, speciaal voor inwoners met beperkingen.
Alle bekende organisaties hebben een uitnodiging per e-mail ontvangen om een vragenlijst in te vullen.
In de Week van de Toegankelijkheid (5-10 oktober) zullen de resultaten worden gepresenteerd.
Thema: Welkom bij de club

Op Toegankelijkheid verenigingen Drimmelen is de vragenlijst ook te vinden.
Elke organisatie in Drimmelen kan meedoen.

Website Sociaal Wijzer Drimmelen

Geplaatst 28 mei 2015 11:02 door Webmaster WWZ-Drimmelen   [ 4 nov. 2019 03:15 bijgewerkt ]

Sociaal Wijzer Drimmelen is een co-productie van SWO Drimmelen en WWZ-Drimmelen.
De website geeft informatie over sociale voorzieningen in de gemeente Drimmelen.
Op 21 mei werd de site in gebruik genomen door wethouder Mark van Oosterhout.
Voor een verslag in 't Carillon, zie hier.

Actiedag 16 mei: toegankelijke Marktstraat Made

Geplaatst 13 mei 2014 10:26 door Webmaster WWZ-Drimmelen   [ 14 okt. 2019 09:55 bijgewerkt ]

Bewonersgroep S.A.M. (Samen Actief Made), winkeliersvereniging Bruisend Made en  Stichting WWZ-Drimmelen (Wonen, Welzijn en Zorg) hebben samen met de gemeente de toegankelijkheid van de Marktstraat voor mensen met een beperking in beeld gebracht. Daarbij gaat het om mensen met rollator, rolstoel of scootmobiel. Maar ook mensen met een kinderwagen hebben ruimte op het trottoir nodig. Zij ervaren problemen door schots en scheef geparkeerde fietsen en onhandig geplaatste reclameborden. Over dit laatste hebben wij eerder al contact gezocht met de winkeliers met het verzoek de reclameborden zo te zetten dat het trottoir beter begaanbaar is.

Leerlingen van het Dongemond College hebben meegedacht aan een oplossing voor het parkeren van de fietsen. Zij hebben een aantal suggesties gedaan die de gemeente met de andere betrokken partijen uit gaat voeren:
In de Marktstraat zullen in mei fietshekjes geplaatst worden. De plaatsen hebben we bepaald in overleg met diverse winkeliers en de marktmeester. Er zijn witte stippen op het trottoir in de Marktstraat aangebracht om aan te geven waar de fietshekjes komen. 
Op vrijdag 16 mei zullen, als het niet regent, vertegenwoordigers van de betrokken partijen een campagne voeren om aandacht voor het probleem te vragen. De campagne bestaat uit de volgende onderdelen:
* op het trottoir zal op verschillende plaatsen het symbool van een rolstoel met kalk geplaatst worden met daaronder de tekst ‘Geef ons de ruimte’. 
* Bij de fietsbeugels plaatsen we de tekst ‘parkeer je fiets hier’, ook met kalk.
* fietsen die goed geparkeerd staan (dus tegen een fietshekje zijn gezet), krijgen een zadelhoesje met de tekst ‘mijn fiets staat goed geparkeerd’
* er zullen ook flyers uitgedeeld worden.
Om 14.00 uur zal wethouder Jan-Willem Stoop de aftrap geven voor de campagne door het eerste rolstoelsymbool op het trottoir te plaatsen. 
Daarna zullen vertegenwoordigers van de betrokken partijen in de straat te vinden zijn om het belang van een goede toegankelijkheid van de Marktstraat uit te dragen.

Mocht het op 16 mei flink regenen, dan verplaatsen we de actiedag naar 23 mei.

Meer dan welkom in Drimmelen?

Geplaatst 27 sep. 2013 02:01 door Webmaster WWZ-Drimmelen   [ 14 okt. 2019 09:57 bijgewerkt ]

Het zorgstelsel in Nederland gaat wijzigen. Ook in Drimmelen. Alle inwoners moeten zoveel mogelijk zelfredzaam zijn en moeten kunnen blijven meedoen. Meedoen betekent: ergens kunnen komen. Maar dat is niet altijd gemakkelijk in onze gemeente. De komende week staat in het teken van de actie “Meer dan Welkom” in het kader van de Nationale Week voor de Toegankelijkheid. WWZ-Drimmelen deed daar aan mee. Met een presentatie in het gemeentehuis op 10 oktober 2013.
De presentatie is online onderaan op deze pagina te vinden.

Week van de Toegankelijkheid
De komende wijzigingen van de Wmo zijn ingrijpend. Minder hulp als je het zelf eigenlijk ook wel kunt. Alle inwoners, ook de inwoners met beperkingen, moeten zoveel mogelijk zelfredzaam zijn en moeten kunnen (blijven) mee doen in de onze gemeenschap. 
Ook in de gemeente Drimmelen. Een uitgangspunt volgens het VN-verdrag (uit 2006) voor de rechten van mensen met een beperking.

Kunnen meedoen betekent ook: toegang tot activiteiten kunnen hebben.
De toegang tot publieke ruimten, de toegankelijkheid, in Drimmelen blijkt nogal eens problematisch. Met wat meer aandacht voor praktische belemmeringen kan dat beter, blijkt. 
Een voorbeeld is de Marktstraat in Made. Een gezamenlijke actie van WWZ-Drimmelen, bewonersgroep SAM, Bruisend Made en Dorpsgericht Werken, heeft tot een duidelijk verbeterde toegankelijkheid van de winkels in die straat geleid. Meedoen voor mensen met beperkingen is daar eenvoudiger geworden.

WvdT
Maar er is nog veel meer te doen, in Made en in de andere kernen, voordat iedereen zich “Meer dan Welkom” gaat voelen in onze gemeente Drimmelen. 
Het uitgangspunt is goed: ook mensen met beperkingen moeten kunnen meedoen, maar zorg dan ook dat zij "Meer dan Welkom" zijn in hun directe omgeving, op weg naar en in publieke ruimten, en in toegankelijke winkels en instellingen.  
De praktijk levert vaak belemmeringen op. Het besef daarvan zit, jammer genoeg, nog niet bij iedere betrokkene voldoende tussen de oren. 
De Week van de Toegankelijkheid (7-12 oktober) is een goed aanleiding om dat besef te versterken om verbeteringen door te kunnen voeren. Om belemmeringen te verminderen die mensen met beperkingen ondervinden als ze ook gewoon willen meedoen.

Op donderdag 10 oktober gaf WWZ-Drimmelen, voor een goed gevulde zaal, een presentatie in het gemeentehuis over de  belemmeringen van de Toegankelijkheid in Drimmelen en mogelijke verbeteringen daarvan.
De presentatie is hieronder te vinden.

Presentatie online:
bladeren met de pijljes of via klokje rechtsonder, eventueel op schermgrootte zetten via "Fullscreen"-icoon rechtsonder.

1-10 of 18