Nieuws‎ > ‎

Archief-Nieuws


Nieuwe druk Sociaal Wijzer Drimmelen is uit

Geplaatst 21 dec. 2017 00:28 door Webmaster WWZ-Drimmelen   [ bijgewerkt ]

De papieren versie is een uittreksel van de digitale “Sociaal Wijzer Drimmelen” op internet (www.sociaalwijzerdrimmelen.nl). 
Voorzijde papieren versie Sociaal Wijzer 2018-2019
Deze nieuwe druk is de bijgewerkte opvolger van Sociaal Wijzer Drimmelen 2016-2017.
De Wijzer-op-papier is beschikbaar gemaakt onder meer  voor inwoners zonder internettoegang.
De Wijzer beschrijft 90 sociale voorzieningen die in de gemeente Drimmelen beschikbaar zijn. De voorzieningen worden geleverd door 164 aanbieders uit Drimmelen en omgeving.

Elke voorziening begint met een korte omschrijving.
Per voorziening worden de betreffende aanbieders vermeld met informatie over hun mogelijkheden, openingstijden en een telefoonnummer voor verder contact.
De Wijzer, een fullcolour uitgave, is verlucht met drone-foto's van de gemeente Drimmelen. Ze heeft, naast een inhoudsopgave van de voorzieningen, ook een inhoudsopgave van de aanbieders, aangevuld met hun telefoonnummer en verwijzing naar de pagina's in de Wijzer.

Het eerste exemplaar (van 1000 exemplaren) werd 20 december overhandigd aan wethouder John van Oosterhout van Maatschappelijke Aangelegenheden.
Dat gebeurt tijdens de traditionele eindejaar bijeenkomst van SWO in de Mayboom in Made.
De Wijzer-op-papier is gratis verkrijgbaar bij SWO Drimmelen en het Wmo-loket.

De Sociaal Wijzer Drimmelen is een coproductie van SWO Drimmelen en WWZ-Drimmelen, met ondersteuning van de gemeente Drimmelen.

Pleidooi: Iedereen kan meedoen in Drimmelen

Geplaatst 12 nov. 2017 10:29 door Webmaster WWZ-Drimmelen   [ 7 okt. 2019 09:15 bijgewerkt ]

Gemeente Drimmelen heeft ingestemd met de visienota over de Inclusieve Samenleving. 
Exclusie-Inclusie

Doel daarvan: Iedereen kan in Drimmelen meedoen, ondanks mogelijke beperkingen.
Zover is het nog niet, er moet nog een hoop gebeuren.

Ten behoeve van de verkiezingen van een nieuwe raad in 2018 heeft WWZ-Drimmelen daarom een Pleidooi geformuleerd.
Een pleidooi voor een inclusieve gemeente Drimmelen, voor een gemeente waar iedereen kan meedoen ondanks zijn/haar beperkingen.
Hoofdpunten:
 • maak een goed plan van aanpak: wat wanneer te bereiken
 • heb voortdurende aandacht voor gevolgen van beleid en uitvoering
 • maak het resultaat altijd leidend
 • promoot het kunnen meedoen van eenieder onder meer via de media, door ondersteuning van goede initiatieven en met  subsidies en vergunningen onder daarbij passende voorwaarden.
 •  pak waargenomen problemen daadkrachtig aan
 • werk vanuit heldere richtlijnen en uitvoeringsinstructies bij projecten inde publieke ruimte
 • investeer meer in kleinschalig openbaar vervoer 
 • heb bij nieuwe en bestaande voorzieningen voortdurende aandacht voor de bruikbaarheid door iedereen, ook door de jeugd
 • zorg dat voor elk kind op elke school passend onderwijs mogelijk is en toegankelijk is
 • maak alle openbare gebouwen geschikt voor iedereen ondanks zijn/haar beperkingen
Verwerkelijking van deze hoofdpunten leidt tot een echte inclusieve samenleving in Drimmelen.
Voor iedereen, ook voor inwoners met beperkingen.

Voor de brief zelf, zie de bijlage

Aan tafel! Voor iedereen?

Geplaatst 2 okt. 2017 10:51 door Webmaster WWZ-Drimmelen   [ bijgewerkt ]

Uit eten gaan, ergens iets drinken, op een terrasje, in een café of restaurant.
Iedereen vindt leuk en lekker. Ook als je gehandicapt bent, beperkingen hebt.
Maar dan lukt het niet altijd, niet overal.

Veel horecagelegenheden heten mensen met beperkingen van harte welkom. Maar niet overal kunnen die goed terecht. In deze week voor de Toegankelijkheid wordt daarvoor aandacht gevraagd. Er blijkt meestal geen onwil, wel onwetendheid: hoe ga je om met mensen die beperkingen hebben, welke belemmeringen heeft je etablissement. 

BEJEGENING 
Vriendelijkheid, respect en bereidheid tot helpen staan voorop bij de vraag of een horecagelegenheid toegankelijkheid is. Iedereen wil zich graag welkom voelen en aandacht krijgen voor persoonlijke behoeften en wensen - dat geldt net zo goed voor mensen met een beperking of een chronische ziekte. 

DUIDELIJKE INFORMATIE 
Welkom?

Duidelijke informatie is nodig, bijvoorbeeld over mogelijke aanpassingen in het menu, over bereikbaarheid van de locatie, over de toegankelijkheid binnen de locatie, over gebruik van faciliteiten. 
Bereikbaarheid: Kan ik er komen? Zijn er parkeermogelijkheden voor mensen met een beperking? 
Toegankelijkheid: Kunnen mensen met hun rolstoel overal komen? En mensen met een scootmobiel? Denk hierbij aan trapjes, hoge drempels en te smalle paden. Zijn afstapjes laag en duidelijk zichtbaar? Is er een gehandicaptentoilet? 
• Bruikbaarheid: zijn de bij de gelegenheid beschikbare andere faciliteiten ook bruikbaar voor mensen met een beperking? Zoals speeltoestellen. 

WEEK VAN DE TOEGANKELIJKHEID 
Deze week is de week van de toegankelijkheid. 
Voor Toegankelijkheid zet WWZ-Drimmelen zich in. 
Bovenstaande punten zijn daarom onder de aandacht van de Drimmelense Horeca gebracht. 
Met het aanbod om eventueel gratis advies te krijgen voor praktische verbetering van de toegankelijkheid in een horecagelegenheid. 

Meer informatie? Mail info@wwz-drimmelen.nl 

Sociaal Wijzer op papier

Geplaatst 4 jan. 2016 03:08 door Webmaster WWZ-Drimmelen   [ bijgewerkt ]

De Sociaal Wijzer Drimmelen is nu ook op papier te raadplegen.
De digitale versie is mei 2015 in gebruik genomen.
Maar niet iedere inwoner in de gemeente heeft toegang tot internet.
Daarom is een uittreksel van de Sociaal Wijzer Drimmelen in een boekje samengevat.
Opgenomen is een overzicht van de voorzieningen in Drimmelen en de bijbehorende organisaties die die voorzieningen aanbieden.

Dankwoordje wethouder Mark van Oosterhout
Tijdens de eindejaarsbijeenkomst van SWO-Drimmelen is het eerste papieren exemplaar van de Sociaal Wijzer door WWZ-Drimmelen en SWO-Drimmelen aangeboden aan wethouder Mark van Oosterhout.


De papieren Sociaal Wijzer is verkrijgbaar door een telefoontje naar SWO-Drimmelen (0162 45 18 94). De Wijzer wordt dan thuis bezorgd door een vrijwilliger van SWO.

De Sociaal Wijzer Drimmelen is gemaakt in een samenwerking van SWO-Drimmelen en WWZ-Drimmelen met ondersteuning van de gemeente Drimmelen.

Onderzoek toegankelijkheid

Geplaatst 26 jun. 2015 08:47 door Webmaster WWZ-Drimmelen   [ 7 okt. 2019 08:46 bijgewerkt ]

WWZ-Drimmelen is op 26 juni een onderzoek gestart naar de toegankelijkheid van Drimmelense verenigingen en clubs, speciaal voor inwoners met beperkingen.
Alle bekende organisaties hebben een uitnodiging per e-mail ontvangen om een vragenlijst in te vullen.
In de Week van de Toegankelijkheid (5-10 oktober) zullen de resultaten worden gepresenteerd.
Thema: Welkom bij de club

Op Toegankelijkheid verenigingen Drimmelen is de vragenlijst ook te vinden.
Elke organisatie in Drimmelen kan meedoen.

Actiedag 16 mei: toegankelijke Marktstraat Made

Geplaatst 13 mei 2014 10:26 door Webmaster WWZ-Drimmelen   [ bijgewerkt ]

Bewonersgroep S.A.M. (Samen Actief Made), winkeliersvereniging Bruisend Made en  Stichting WWZ-Drimmelen (Wonen, Welzijn en Zorg) hebben samen met de gemeente de toegankelijkheid van de Marktstraat voor mensen met een beperking in beeld gebracht. Daarbij gaat het om mensen met rollator, rolstoel of scootmobiel. Maar ook mensen met een kinderwagen hebben ruimte op het trottoir nodig. Zij ervaren problemen door schots en scheef geparkeerde fietsen en onhandig geplaatste reclameborden. Over dit laatste hebben wij eerder al contact gezocht met de winkeliers met het verzoek de reclameborden zo te zetten dat het trottoir beter begaanbaar is.

Leerlingen van het Dongemond College hebben meegedacht aan een oplossing voor het parkeren van de fietsen. Zij hebben een aantal suggesties gedaan die de gemeente met de andere betrokken partijen uit gaat voeren:
In de Marktstraat zullen in mei fietshekjes geplaatst worden. De plaatsen hebben we bepaald in overleg met diverse winkeliers en de marktmeester. Er zijn witte stippen op het trottoir in de Marktstraat aangebracht om aan te geven waar de fietshekjes komen. 
Op vrijdag 16 mei zullen, als het niet regent, vertegenwoordigers van de betrokken partijen een campagne voeren om aandacht voor het probleem te vragen. De campagne bestaat uit de volgende onderdelen:
* op het trottoir zal op verschillende plaatsen het symbool van een rolstoel met kalk geplaatst worden met daaronder de tekst ‘Geef ons de ruimte’. 
* Bij de fietsbeugels plaatsen we de tekst ‘parkeer je fiets hier’, ook met kalk.
* fietsen die goed geparkeerd staan (dus tegen een fietshekje zijn gezet), krijgen een zadelhoesje met de tekst ‘mijn fiets staat goed geparkeerd’
* er zullen ook flyers uitgedeeld worden.
Om 14.00 uur zal wethouder Jan-Willem Stoop de aftrap geven voor de campagne door het eerste rolstoelsymbool op het trottoir te plaatsen. 
Daarna zullen vertegenwoordigers van de betrokken partijen in de straat te vinden zijn om het belang van een goede toegankelijkheid van de Marktstraat uit te dragen.

Mocht het op 16 mei flink regenen, dan verplaatsen we de actiedag naar 23 mei.

Meer dan welkom in Drimmelen?

Geplaatst 27 sep. 2013 02:01 door Webmaster WWZ-Drimmelen   [ bijgewerkt ]

Het zorgstelsel in Nederland gaat wijzigen. Ook in Drimmelen. Alle inwoners moeten zoveel mogelijk zelfredzaam zijn en moeten kunnen blijven meedoen. Meedoen betekent: ergens kunnen komen. Maar dat is niet altijd gemakkelijk in onze gemeente. De komende week staat in het teken van de actie “Meer dan Welkom” in het kader van de Nationale Week voor de Toegankelijkheid. WWZ-Drimmelen deed daar aan mee. Met een presentatie in het gemeentehuis op 10 oktober 2013.
De presentatie is online onderaan op deze pagina te vinden.

Week van de Toegankelijkheid
De komende wijzigingen van de Wmo zijn ingrijpend. Minder hulp als je het zelf eigenlijk ook wel kunt. Alle inwoners, ook de inwoners met beperkingen, moeten zoveel mogelijk zelfredzaam zijn en moeten kunnen (blijven) mee doen in de onze gemeenschap. 
Ook in de gemeente Drimmelen. Een uitgangspunt volgens het VN-verdrag (uit 2006) voor de rechten van mensen met een beperking.

Kunnen meedoen betekent ook: toegang tot activiteiten kunnen hebben.
De toegang tot publieke ruimten, de toegankelijkheid, in Drimmelen blijkt nogal eens problematisch. Met wat meer aandacht voor praktische belemmeringen kan dat beter, blijkt. 
Een voorbeeld is de Marktstraat in Made. Een gezamenlijke actie van WWZ-Drimmelen, bewonersgroep SAM, Bruisend Made en Dorpsgericht Werken, heeft tot een duidelijk verbeterde toegankelijkheid van de winkels in die straat geleid. Meedoen voor mensen met beperkingen is daar eenvoudiger geworden.

WvdT
Maar er is nog veel meer te doen, in Made en in de andere kernen, voordat iedereen zich “Meer dan Welkom” gaat voelen in onze gemeente Drimmelen. 
Het uitgangspunt is goed: ook mensen met beperkingen moeten kunnen meedoen, maar zorg dan ook dat zij "Meer dan Welkom" zijn in hun directe omgeving, op weg naar en in publieke ruimten, en in toegankelijke winkels en instellingen.  
De praktijk levert vaak belemmeringen op. Het besef daarvan zit, jammer genoeg, nog niet bij iedere betrokkene voldoende tussen de oren. 
De Week van de Toegankelijkheid (7-12 oktober) is een goed aanleiding om dat besef te versterken om verbeteringen door te kunnen voeren. Om belemmeringen te verminderen die mensen met beperkingen ondervinden als ze ook gewoon willen meedoen.

Op donderdag 10 oktober gaf WWZ-Drimmelen, voor een goed gevulde zaal, een presentatie in het gemeentehuis over de  belemmeringen van de Toegankelijkheid in Drimmelen en mogelijke verbeteringen daarvan.
De presentatie is hieronder te vinden.

Presentatie online:
bladeren met de pijljes of via klokje rechtsonder, eventueel op schermgrootte zetten via "Fullscreen"-icoon rechtsonder.

Scootmobielschouw Lage Zwaluwe

Geplaatst 2 nov. 2012 06:07 door Webmaster WWZ-Drimmelen   [ bijgewerkt ]

Op 26 september is in Lage Zwaluwe een scootmobielschouw gehouden. Dat gebeurde op verzoek van WWZ-Drimmelen.

De schouw werd georganiseerd in samenwerking met scootmobielers uit Lage Zwaluwe, het bewonersplatform Lage Zwaluwe, WWZ-Drimmelen, Welzorg(die voor extra scootmobielen zorgde) en de gemeente Drimmelen. Voor een verslag in de pers, zie hier.
Doel was de knelpunten voor scootmobielrijders in Lage Zwaluwe in kaart te brengen en met de gemeente te overleggen over oplossingen daarvoor: op korte of op langere termijn.

In bijlage de knelpunten en de planning voor de aanpak daarvan.


Convenant ondertekend

Geplaatst 13 jul. 2012 01:20 door Webmaster WWZ-Drimmelen   [ bijgewerkt ]

Een samenwerkingsovereenkomst voor Wonen, Welzijn en Zorg in Drimmelen is op maandag 16 juli 2012 ondertekend.  

In November 2007 bood de Projectgroep Ouderenproof Drimmelen haar eindrapport met aanbevelingen voor verbeteringen aan aan de gemeente Drimmelen.

In het project dachten senioren in Drimmelen mee over wat zou moeten gebeuren om de gemeente “Ouderenproof” te maken. Er kwam een aanbevelingenlijst met meer dan 350 verbeterpunten.


De toen opgerichte Stichting Verankeringsgroep Ouderenproof Drimmelen maakte een samenwerkingsafspraak alle partijen die werkzaam zijn op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Doel: samen realiseren van de in het eindrapport Ouderenproof opgenomen aanbevelingen. Aanbevelingen voor de korte termijn zijn inmiddels gerealiseerd, aanbevelingen voor midden en lange termijn moeten aandacht blijven houden. De Verankeringsgroep is in 2011 opgeheven.


Gebleken is dat de meeste aanbevelingen uit het project Ouderenproof ook voor inwoners met een functionele beperking (gehandicapten) van toepassing zijn. Op dit moment zijn nog 67 aanbevelingen lopende.

Behartiging van belangen van inwoners van Drimmelen met functionele beperkingen is het doel van de in 2011 opgerichte Stichting WWZ-Drimmelen. WWZ-Drimmelen heeft de activiteiten van de opgeheven Verankeringsgroep overgenomen.

De samenwerkingsovereenkomst met de betrokken partijen is aangepast en is op 16 juli 2012 op het gemeentehuis ondertekend.

Ondertekend ...

De partijen verklaren met de ondertekening dat zij:

 • aan de realisering van de midden en lange termijn aanbevelingen willen meewerken

 • mee willen werken aan het leefbaar maken van de gemeente Drimmelen voor het woon- en leefklimaat van mensen met beperkingen in de gemeente Drimmelen

De samenwerkingsafspraak loopt door tot dat de “Aanbevelingen” voor de midden en lange termijn zo veel mogelijk zijn gerealiseerd. 


De samenwerkende partijen zijn:

Gemeente Drimmelen, Woningstichting Goed Wonen, SDOB - Samenwerkende Drimmelense Ouderen Belangengroep, Surplusgroep, Thebe, SWO – Stichting Welzijn en Ondersteuning Drimmelen, Woningstichting Volksbelang, Stichting De Wijngaerd, Stichting WWZ-Drimmelen. Uitgankelijkheid in Drimmelen

Geplaatst 4 dec. 2011 06:51 door Webmaster WWZ-Drimmelen   [ bijgewerkt ]

Toegankelijkheid  is, in verband met mensen met een beperking, een term die al is ingeburgerd. Daar wordt rekening mee gehouden bij bouwplannen etc.
Uitgankelijkheid is een niet zo vanzelf spekende term.
Toch zijn ze niet los van elkaar te zien, wie binnen is moet er ook uit kunnen.
En daar schort nog het een en ander aan, blijkt.

Onderzoek

Daarom zijn de platforms van WWZ-Drimmelen, GPO Oosterhout, GPG Geertruidenberg deze zomer een onderzoek gestart om daar meer inzicht in te krijgen. Ondersteund door het gemeentebestuur van Drimmelen.
We hebben vragenlijsten gestuurd naar de openbare gebouwen waaronder scholen, buurthuizen, gemeenschapshuizen, sporthallen, kinderdagverblijven, musea, en bibliotheken.
De vragen hadden betrekking op ontruimingsplannen, of ze aangepast zijn/of worden en of ermee geoefend wordt, ook welke aanpassingen er gedaan zijn de afgelopen twee jaar.
En vooral of daarin rekening wordt gehouden met mensen met een beperking.

Resultaten

Van de 36 gebouwenbeheerders hebben wij, ook na aandringen, slechts van 24 een reactie gekregen. Vooral van de gemeenschapshuizen en buurthuizen en sporthallen is weinig reactie gekomen. Op enkele uitzonderingen na. Waarom er door hen niet of nauwelijks is gereageerd?
Bij 2 van de 5 reagerende openbare gebouwen is geen ontruimingsplan, en daar vinden dus ook geen ontruimingsoefeningen plaats.
Bij ruim 60% van de gebouwen wordt geen rekening gehouden met mensen met beperkingen.
Van alle gebouwen met ontruimingsplan wordt in ruim 80% geoefend in ontruiming.
Bij die oefeningen worden in slechts 30% ook mensen met beperkingen ingeschakeld. Meer aandacht hiervoor lijkt ons duidelijk nodig. 
In 60% van de gebouwen is de uitgankelijkheid de laatste twee jaar verbeterd. Hulde!

De resultaten werden op 29 november overhandigd aan wethouder Mark van Oosterhout.
Hij kreeg daarbij de vraag: 
Kunt u, kan de gemeente, helpen om de aandacht voor uitgankelijkheid voor mensen met beperkingen ook in onze gemeente Drimmelen verbeteren?

Toezegging

De wethouder zegde toe het rapport te bestuderen en daar een reactie op te geven.
WWZ-Drimmelen blijft alert.

Zie verder: Uitgankelijkheid openbare gebouwen.

1-10 of 12