Nieuws

Toegankelijk Drimmelen

Geplaatst 24 jul. 2019 09:55 door Webmaster WWZ-Drimmelen   [ 24 jul. 2019 13:15 bijgewerkt ]

Een Facebook groep voor iedereen die een Toegankelijk Drimmelen toejuicht.
Wil jij ook Ogen en Oren van WWZ-Drimmelen zijn?
Dus informatie verzamelen, doorgeven en er wellicht een mening over hebben? 

Wordt dan lid van deze besloten Facebookgroep Toegankelijk Drimmelen waar alle wetenswaardigheden gedeeld worden.
En lees over allerlei ontwikkelingen en activiteiten waarbij WWZ-Drimmelen betrokken is, 
om tot een voor iedereen Toegankelijke gemeente Drimmelen te komen.

WWZ-Drimmelen op Facebook

Geplaatst 21 jun. 2019 03:18 door Webmaster WWZ-Drimmelen

WWZ-Drimmelen is nu ook op Facebook te vinden.
Kijk hier.

... de hemel ingeprezen ...

Geplaatst 29 mei 2019 22:31 door Webmaster WWZ-Drimmelen   [ 29 mei 2019 22:31 bijgewerkt ]

Op 29 mei 2019 organiseerde adviesbureau ZET de bijeenkomst Hoe krijg je inclusief denken in je DNA.
In de De Abt in Terheijden.

Voor WWZ-Drimmelen waren Stef de Vreede en zijn dochter Merle aanwezig als ervaringsdeskundigen.

Wethouder Lieke Schuitmaker deed de opening met veel aandacht voor WWZ-Drimmelen.
Het verleidde Stef tot de conclusie: WWZ de hemel in geprezen.
Zeer passend bij Hemelvaartsdag!

De presentatie van Lieke is hier te volgen.
(Om minder last van de galm in de Abt te hebben, het geluid flink opschroeven).

Stembureaus rolstoelvriendelijk?

Geplaatst 28 mrt. 2019 23:16 door Webmaster WWZ-Drimmelen   [ 29 mrt. 2019 04:19 bijgewerkt ]

https://screenshotscdn.firefoxusercontent.com/images/5df78296-e06b-45f5-aa9b-c41048902c25.png
Bron Carillon, 27 maart 2019.


Uit BNDestem van 21 maart 2019:

Een gesprek met Els van der Made en weth Lieke Schuitmaker staat hier.
Privacy-verklaring toegevoegd

Geplaatst 8 jun. 2018 05:00 door Webmaster WWZ-Drimmelen   [ 8 jun. 2018 05:00 bijgewerkt ]


Privacy verklaring Stichting WWZ-Drimmelen toegevoegd.

Nieuwe druk Sociaal Wijzer Drimmelen is uit

Geplaatst 21 dec. 2017 00:28 door Webmaster WWZ-Drimmelen

De papieren versie is een uittreksel van de digitale “Sociaal Wijzer Drimmelen” op internet (www.sociaalwijzerdrimmelen.nl). 
Voorzijde papieren versie Sociaal Wijzer 2018-2019
Deze nieuwe druk is de bijgewerkte opvolger van Sociaal Wijzer Drimmelen 2016-2017.
De Wijzer-op-papier is beschikbaar gemaakt onder meer  voor inwoners zonder internettoegang.
De Wijzer beschrijft 90 sociale voorzieningen die in de gemeente Drimmelen beschikbaar zijn. De voorzieningen worden geleverd door 164 aanbieders uit Drimmelen en omgeving.

Elke voorziening begint met een korte omschrijving.
Per voorziening worden de betreffende aanbieders vermeld met informatie over hun mogelijkheden, openingstijden en een telefoonnummer voor verder contact.
De Wijzer, een fullcolour uitgave, is verlucht met drone-foto's van de gemeente Drimmelen. Ze heeft, naast een inhoudsopgave van de voorzieningen, ook een inhoudsopgave van de aanbieders, aangevuld met hun telefoonnummer en verwijzing naar de pagina's in de Wijzer.

Het eerste exemplaar (van 1000 exemplaren) werd 20 december overhandigd aan wethouder John van Oosterhout van Maatschappelijke Aangelegenheden.
Dat gebeurt tijdens de traditionele eindejaar bijeenkomst van SWO in de Mayboom in Made.
De Wijzer-op-papier is gratis verkrijgbaar bij SWO Drimmelen en het Wmo-loket.

De Sociaal Wijzer Drimmelen is een coproductie van SWO Drimmelen en WWZ-Drimmelen, met ondersteuning van de gemeente Drimmelen.

Pleidooi: Iedereen kan meedoen in Drimmelen

Geplaatst 12 nov. 2017 10:29 door Webmaster WWZ-Drimmelen   [ 12 nov. 2017 10:36 bijgewerkt ]

Gemeente Drimmelen heeft ingestemd met de visienota over de Inclusieve Samenleving. 
Exclusie-Inclusie

Doel daarvan: Iedereen kan in Drimmelen meedoen, ondanks mogelijke beperkingen.
Zover is het nog niet, er moet nog een hoop gebeuren.

Ten behoeve van de verkiezingen van een nieuwe raad in 2018 heeft WWZ-Drimmelen daarom een Pleidooi geformuleerd.
Een pleidooi voor een inclusieve gemeente Drimmelen, voor een gemeente waar iedereen kan meedoen ondanks zijn/haar beperkingen.
Hoofdpunten:
  • maak een goed plan van aanpak: wat wanneer te bereiken
  • heb voortdurende aandacht voor gevolgen van beleid en uitvoering
  • maak het resultaat altijd leidend
  • promoot het kunnen meedoen van eenieder onder meer via de media, door ondersteuning van goede initiatieven en met  subsidies en vergunningen onder daarbij passende voorwaarden.
  •  pak waargenomen problemen daadkrachtig aan
  • werk vanuit heldere richtlijnen en uitvoeringsinstructies bij projecten inde publieke ruimte
  • investeer meer in kleinschalig openbaar vervoer 
  • heb bij nieuwe en bestaande voorzieningen voortdurende aandacht voor de bruikbaarheid door iedereen, ook door de jeugd
  • zorg dat voor elk kind op elke school passend onderwijs mogelijk is en toegankelijk is
  • maak alle openbare gebouwen geschikt voor iedereen ondanks zijn/haar beperkingen
Verwerkelijking van deze hoofdpunten leidt tot een echte inclusieve samenleving in Drimmelen.
Voor iedereen, ook voor inwoners met beperkingen.

Voor de brief zelf, zie de bijlage

Aan tafel! Voor iedereen?

Geplaatst 2 okt. 2017 10:51 door Webmaster WWZ-Drimmelen

Uit eten gaan, ergens iets drinken, op een terrasje, in een café of restaurant.
Iedereen vindt leuk en lekker. Ook als je gehandicapt bent, beperkingen hebt.
Maar dan lukt het niet altijd, niet overal.

Veel horecagelegenheden heten mensen met beperkingen van harte welkom. Maar niet overal kunnen die goed terecht. In deze week voor de Toegankelijkheid wordt daarvoor aandacht gevraagd. Er blijkt meestal geen onwil, wel onwetendheid: hoe ga je om met mensen die beperkingen hebben, welke belemmeringen heeft je etablissement. 

BEJEGENING 
Vriendelijkheid, respect en bereidheid tot helpen staan voorop bij de vraag of een horecagelegenheid toegankelijkheid is. Iedereen wil zich graag welkom voelen en aandacht krijgen voor persoonlijke behoeften en wensen - dat geldt net zo goed voor mensen met een beperking of een chronische ziekte. 

DUIDELIJKE INFORMATIE 
Welkom?

Duidelijke informatie is nodig, bijvoorbeeld over mogelijke aanpassingen in het menu, over bereikbaarheid van de locatie, over de toegankelijkheid binnen de locatie, over gebruik van faciliteiten. 
Bereikbaarheid: Kan ik er komen? Zijn er parkeermogelijkheden voor mensen met een beperking? 
Toegankelijkheid: Kunnen mensen met hun rolstoel overal komen? En mensen met een scootmobiel? Denk hierbij aan trapjes, hoge drempels en te smalle paden. Zijn afstapjes laag en duidelijk zichtbaar? Is er een gehandicaptentoilet? 
• Bruikbaarheid: zijn de bij de gelegenheid beschikbare andere faciliteiten ook bruikbaar voor mensen met een beperking? Zoals speeltoestellen. 

WEEK VAN DE TOEGANKELIJKHEID 
Deze week is de week van de toegankelijkheid. 
Voor Toegankelijkheid zet WWZ-Drimmelen zich in. 
Bovenstaande punten zijn daarom onder de aandacht van de Drimmelense Horeca gebracht. 
Met het aanbod om eventueel gratis advies te krijgen voor praktische verbetering van de toegankelijkheid in een horecagelegenheid. 

Meer informatie? Mail info@wwz-drimmelen.nl 

Allemaal met de bus?

Geplaatst 14 sep. 2017 12:25 door Webmaster WWZ-Drimmelen   [ 15 sep. 2017 06:38 bijgewerkt ]

Buurtbus
Veel bushaltes in de gemeente Drimmelen zijn aangepast. 
Zodat ook, onder anderen, rolstoelers en visueel beperkten met OV kunnen reizen. 
En zijn de 68 bushaltes nu bereikbaar, toegankelijk en bruikbaar (BTB)?

Voor een antwoord op die vraag is een uitputtend onderzoek gedaan op alle 68 bushaltes in de gemeente.
In bijgaand document, Allemaal in de bus , zijn de bevindingen verzameld. 
Het document is deze maand aan de gemeente Drimmelen aangeboden.

De bevindingen worden vergeleken met van toepassing zijnde eisen. 
De vergelijking leidt tot algemene conclusies en algemene aanbevelingen.
Daarnaast zijn er aanbevelingen per halte om de haltes BTB te maken.

Het document verwijst naar bijlagen met gedetailleerde informatie over de bushaltes.
Bijlagen kunnen aangevraagd worden via een bericht naar info@wwz-drimmelen.nl,
onder vermelding van naam en telefoon van de aanvrager.

Ook commentaar is daar van harte welkom.

Toegankelijk Hooge Zwaluwe?

Geplaatst 16 jun. 2017 11:01 door Webmaster WWZ-Drimmelen   [ 16 jun. 2017 11:03 bijgewerkt ]

Iedereen moet, zonder hulp van anderen, kunnen meedoen. Ook in onze dorpen, stelt de gemeente Drimmelen. Kan dat al? Of moet daar eerst iets voor worden verbeterd? Dat kan onderzocht worden tijdens een schouw op toegankelijkheid. Donderdag 22 juni is Hooge Zwaluwe aan de beurt.

Hooge Zwaluwe is een interessant landelijk dorp met mooie oude gebouwen, een dorp waar je een leuke wandeling kunt maken. De doorgaande weg is een dijk. Helaas met meestal smalle stoepen. Wandelen via die stoepen is vaak onmogelijk: smal en onvlak, laaghangende boomtakken, op de stoep geparkeerde auto's, ... . Dat betekent: meestal op straat wandelen, oppassend voor het, vooral tijdens spitstijden, verkeer. 
smalle stoepen, laaghangende boomtakken, verkeerd geparkeerde auto's

MOBIEL BEPERKT?
Als je wat minder mobiel bent, als je een rollator nodig hebt, een rolstoel of scootmobiel, dan wordt het pas echt lastig op de dijk in Hooge Zwaluwe. Zelfs al houden auto's gelukkig vaak in als ze een rolstoel of scootmobiel tegenkomen. Dan loont het om andere mogelijke straten te gebruiken. Zijn die straten toegankelijk als je mobiel beperkt bent? Kun je daarlangs zelfstandig je doel in Hooge Zwaluwe bereiken, zonder hulp van anderen?

SCHOUWEN?
Om antwoorden te vinden op deze vragen heeft WWZ-Drimmelen sinds enkele jaren in meerdere dorpskernen daarvoor bedoelde schouwen georganiseerd. Nu is Hooge Zwaluwe aan de beurt. De schouw wordt uitgevoerd door leden van WWZ-Drimmelen, in samenwerking met de gemeente, bewonersgroep Hooge Zwaluwe voor Mekaar en enkele plaatselijke rollator-, rolstoel- of scootmobielgebruikers.

In een voorschouw is een route uitgeprobeerd en zijn moeilijke punten vastgelegd en beschreven. Wat belemmert op die punten een gebruiker van  rollator, rolstoel of scootmobiel om, zonder  hulp van anderen, zelfstandig zijn/haar doel te bereiken? De bevindingen van de voorschouw zijn leidraad voor de echte schouw. 

DONDERDAG 22 JUNI: SCHOUW HOOGE ZWALUWE
Van 13:00 tot 15:00 zal het schouwgezelschap, waaronder wethouder Harry Bakker, door het dorp trekken. Zij willen met eigen ogen zien en mogelijk met eigen lijf ervaren wat onvlakke of kierende stoepen, afwezige of te steile op- en afritjes, laaghangende takken, overhangende heggen en onjuist geparkeerde auto's betekenen als je je minder mobiel moet voortbewegen.

EN DAN?
WWZ-Drimmelen hoopt tijdens de schouw al mogelijke oplossingen te kunnen optekenen uit de monden van de gemeentelijke vertegenwoordigers. Ook die worden verwerkt in een eindrapportage. Aan de hand daarvan zal de gemeente aangeven wat hoe wanneer zal of kan worden aangepakt. Aan WWZ-Drimmelen de taak de voortgang daarvan in de gaten te houden.

1-10 of 30