Nieuws

Handboek Toegankelijkheid Drimmelen overhandigd.

Geplaatst 6 mrt. 2020 07:32 door Webmaster WWZ-Drimmelen   [ 6 mrt. 2020 07:47 bijgewerkt ]


Op woensdag 4 maart 2020 heeft Jan-Willem Stoop, wethouder van de gemeente Drimmelen, het nieuwe Handboek Toegankelijkheid Drimmelen overhandigd aan Els van der Made, lid van WWZ-Drimmelen.
Het Handboek is een co-productie van de gemeente Drimmelen en de Stichting WWZ-Drimmelen.

Het Handboek bevat landelijke regels voor toegankelijkheid van mensen met mobiele beperkingen en de speciaal voor de gemeente Drimmelen daarbij geldende uitgangspunten en voorwaarden.

Het persbericht met achtergrondinformatie is hier te lezen.

Op de foto het moment van overhandiging van het Handboek, in aanwezigheid van (v.l.n.r.) Engbert Tienkamp, Joke van Loon en Stef de Vreede (leden WWZ-Drimmelen) en Melissa Simons (beleidsmedewerker Gemeente Drimmelen).

Het Handboek Toegankelijkheid is hier te downloaden,

SociaalWijzerDrimmelen 2020-2021

Geplaatst 29 dec. 2019 01:09 door Webmaster WWZ-Drimmelen

Op 11 december jl. is het eerste exemplaar van de SociaalWijzerDrimmelen 2020-2021 overhandigd aan wethouder Schuitmaker.
Dat gebeurde tijdens de jaarlijkse Dank-je-wel bijeenkomst van SWO Drimmelen.

Deze SociaalWijzer is de papierversie van sociaalwijzerdrimmelen.nl
In de wijzer zijn 175 organisaties opgenomen die voorzieningen in de gemeente Drimmelen leveren.

De SociaalWijzer is verkrijgbaar bij het Sociaal Loket van de gemeente Drimmelen of bij SWO-Drimmelen.

In 't Carillon verscheen daarover  onderstaand bericht.


WWZ-Drimmelen op Vrijwilligersevent 2019

Geplaatst 20 sep. 2019 01:25 door Webmaster WWZ-Drimmelen   [ 20 sep. 2019 01:27 bijgewerkt ]

Doe mee met WWZ, Maak Drimmelen een inclusieve gemeenschap.


WWZ-Drimmelen neemt deel aan
het VrijwilligersEvent 2019: Doe Mee met WWZ

Donderdag 26 september 2019 van 17.00 tot 19.00 uur.
DongemondCollege , Kempstraat 15, Made.

Toegankelijk Drimmelen

Geplaatst 24 jul. 2019 09:55 door Webmaster WWZ-Drimmelen   [ 24 jul. 2019 13:15 bijgewerkt ]

Een Facebook groep voor iedereen die een Toegankelijk Drimmelen toejuicht.
Wil jij ook Ogen en Oren van WWZ-Drimmelen zijn?
Dus informatie verzamelen, doorgeven en er wellicht een mening over hebben? 

Wordt dan lid van deze besloten Facebookgroep Toegankelijk Drimmelen waar alle wetenswaardigheden gedeeld worden.
En lees over allerlei ontwikkelingen en activiteiten waarbij WWZ-Drimmelen betrokken is, 
om tot een voor iedereen Toegankelijke gemeente Drimmelen te komen.

WWZ-Drimmelen op Facebook

Geplaatst 21 jun. 2019 03:18 door Webmaster WWZ-Drimmelen

WWZ-Drimmelen is nu ook op Facebook te vinden.
Kijk hier.

... de hemel ingeprezen ...

Geplaatst 29 mei 2019 22:31 door Webmaster WWZ-Drimmelen   [ 29 mei 2019 22:31 bijgewerkt ]

Op 29 mei 2019 organiseerde adviesbureau ZET de bijeenkomst Hoe krijg je inclusief denken in je DNA.
In de De Abt in Terheijden.

Voor WWZ-Drimmelen waren Stef de Vreede en zijn dochter Merle aanwezig als ervaringsdeskundigen.

Wethouder Lieke Schuitmaker deed de opening met veel aandacht voor WWZ-Drimmelen.
Het verleidde Stef tot de conclusie: WWZ de hemel in geprezen.
Zeer passend bij Hemelvaartsdag!

De presentatie van Lieke is hier te volgen.
(Om minder last van de galm in de Abt te hebben, het geluid flink opschroeven).

Stembureaus rolstoelvriendelijk?

Geplaatst 28 mrt. 2019 23:16 door Webmaster WWZ-Drimmelen   [ 29 mrt. 2019 04:19 bijgewerkt ]

https://screenshotscdn.firefoxusercontent.com/images/5df78296-e06b-45f5-aa9b-c41048902c25.png
Bron Carillon, 27 maart 2019.


Uit BNDestem van 21 maart 2019:

Een gesprek met Els van der Made en weth Lieke Schuitmaker staat hier.
Privacy-verklaring toegevoegd

Geplaatst 8 jun. 2018 05:00 door Webmaster WWZ-Drimmelen   [ 8 jun. 2018 05:00 bijgewerkt ]


Privacy verklaring Stichting WWZ-Drimmelen toegevoegd.

Allemaal met de bus?

Geplaatst 14 sep. 2017 12:25 door Webmaster WWZ-Drimmelen   [ 15 sep. 2017 06:38 bijgewerkt ]

Buurtbus
Veel bushaltes in de gemeente Drimmelen zijn aangepast. 
Zodat ook, onder anderen, rolstoelers en visueel beperkten met OV kunnen reizen. 
En zijn de 68 bushaltes nu bereikbaar, toegankelijk en bruikbaar (BTB)?

Voor een antwoord op die vraag is een uitputtend onderzoek gedaan op alle 68 bushaltes in de gemeente.
In bijgaand document, Allemaal in de bus , zijn de bevindingen verzameld. 
Het document is deze maand aan de gemeente Drimmelen aangeboden.

De bevindingen worden vergeleken met van toepassing zijnde eisen. 
De vergelijking leidt tot algemene conclusies en algemene aanbevelingen.
Daarnaast zijn er aanbevelingen per halte om de haltes BTB te maken.

Het document verwijst naar bijlagen met gedetailleerde informatie over de bushaltes.
Bijlagen kunnen aangevraagd worden via een bericht naar info@wwz-drimmelen.nl,
onder vermelding van naam en telefoon van de aanvrager.

Ook commentaar is daar van harte welkom.

Toegankelijk Hooge Zwaluwe?

Geplaatst 16 jun. 2017 11:01 door Webmaster WWZ-Drimmelen   [ 16 jun. 2017 11:03 bijgewerkt ]

Iedereen moet, zonder hulp van anderen, kunnen meedoen. Ook in onze dorpen, stelt de gemeente Drimmelen. Kan dat al? Of moet daar eerst iets voor worden verbeterd? Dat kan onderzocht worden tijdens een schouw op toegankelijkheid. Donderdag 22 juni is Hooge Zwaluwe aan de beurt.

Hooge Zwaluwe is een interessant landelijk dorp met mooie oude gebouwen, een dorp waar je een leuke wandeling kunt maken. De doorgaande weg is een dijk. Helaas met meestal smalle stoepen. Wandelen via die stoepen is vaak onmogelijk: smal en onvlak, laaghangende boomtakken, op de stoep geparkeerde auto's, ... . Dat betekent: meestal op straat wandelen, oppassend voor het, vooral tijdens spitstijden, verkeer. 
smalle stoepen, laaghangende boomtakken, verkeerd geparkeerde auto's

MOBIEL BEPERKT?
Als je wat minder mobiel bent, als je een rollator nodig hebt, een rolstoel of scootmobiel, dan wordt het pas echt lastig op de dijk in Hooge Zwaluwe. Zelfs al houden auto's gelukkig vaak in als ze een rolstoel of scootmobiel tegenkomen. Dan loont het om andere mogelijke straten te gebruiken. Zijn die straten toegankelijk als je mobiel beperkt bent? Kun je daarlangs zelfstandig je doel in Hooge Zwaluwe bereiken, zonder hulp van anderen?

SCHOUWEN?
Om antwoorden te vinden op deze vragen heeft WWZ-Drimmelen sinds enkele jaren in meerdere dorpskernen daarvoor bedoelde schouwen georganiseerd. Nu is Hooge Zwaluwe aan de beurt. De schouw wordt uitgevoerd door leden van WWZ-Drimmelen, in samenwerking met de gemeente, bewonersgroep Hooge Zwaluwe voor Mekaar en enkele plaatselijke rollator-, rolstoel- of scootmobielgebruikers.

In een voorschouw is een route uitgeprobeerd en zijn moeilijke punten vastgelegd en beschreven. Wat belemmert op die punten een gebruiker van  rollator, rolstoel of scootmobiel om, zonder  hulp van anderen, zelfstandig zijn/haar doel te bereiken? De bevindingen van de voorschouw zijn leidraad voor de echte schouw. 

DONDERDAG 22 JUNI: SCHOUW HOOGE ZWALUWE
Van 13:00 tot 15:00 zal het schouwgezelschap, waaronder wethouder Harry Bakker, door het dorp trekken. Zij willen met eigen ogen zien en mogelijk met eigen lijf ervaren wat onvlakke of kierende stoepen, afwezige of te steile op- en afritjes, laaghangende takken, overhangende heggen en onjuist geparkeerde auto's betekenen als je je minder mobiel moet voortbewegen.

EN DAN?
WWZ-Drimmelen hoopt tijdens de schouw al mogelijke oplossingen te kunnen optekenen uit de monden van de gemeentelijke vertegenwoordigers. Ook die worden verwerkt in een eindrapportage. Aan de hand daarvan zal de gemeente aangeven wat hoe wanneer zal of kan worden aangepakt. Aan WWZ-Drimmelen de taak de voortgang daarvan in de gaten te houden.

1-10 of 15