Activiteiten

Website Sociaal Wijzer Drimmelen in gebruik

Geplaatst 28 mei 2015 10:57 door Webmaster WWZ-Drimmelen

Wethouder Mark van Oosterhout nam donderdag 21 mei de website www.SociaalWijzerDrimmelen.nl officieel in gebruik.

Dit deed hij in aanwezigheid van onder andere vertegenwoordigers van de stichting WWZ (Wonen, Welzijn, Zorg) Drimmelen en de SWO (Stichting Welzijn en Ondersteuning).
Deze stichtingen hebben de website samengesteld. Via de website kunnen inwoners informatie over zorg en ondersteuning makkelijk vinden.
Het gaat daarbij vooral om handzame informatie over verschillende zorgaanbieders.

De organisatie van zorg in Nederland is per 1 januari dit jaar veranderd. De AWBZ is vervangen door de Wet Langdurige Zorg.
De vroegere AWBZ-zorg voor thuiswonenden is daarmee een verantwoordelijkheid van de gemeente.

Het aantal aanbieders, waarmee de gemeente contracten heeft, is daarom flink uitgebreid.
Het is belangrijk voor inwoners te weten  welke vormen van ondersteuning en zorg in Drimmelen beschikbaar  zijn.
Informatie daarover moet eenvoudig toegankelijk zijn.
De gemeente Drimmelen heeft daarom WWZ-Drimmelen en SWO Drimmelen gevraagd een website op te zetten. In eerste instantie gaat het om informatie die met de Wmo te maken heeft. Maar ook informatie die te maken heeft met Jeugdzorg en de Participatiewet wordt later op de website toegevoegd.  Zo worden inwoners van Drimmelen ‘Sociaal Wijzer’.

Aanvullingen/wijzigingen

Organisaties die actief zijn op sociaal gebied in de gemeente Drimmelen en daarom ook willen worden opgenomen in www.SociaalwijzerDrimmelen.nl kunnen contact opnemen via de Redactie, sociaalwijzerdrimmelen@wwz-drimmelen.nl. Hetzelfde geldt voor het melden van mogelijk gewenste wijzigingen in de informatie.

Knelpunten in de gemeente Drimmelen

Geplaatst 2 okt. 2014 03:15 door Webmaster WWZ-Drimmelen   [ 19 jun. 2019 02:25 bijgewerkt ]

In de gemeente Drimmelen is het niet altijd gemakkelijk te wandelen of te rolstoelen of scootmobieleren.
WWZ-Drimmelen is begonnen met het inventariseren van de betreffende knelpunten.
Een eerste inventarisatie vond plaats in Lage Zwaluwe.

De volgende inventarisatie heeft plaats gevonden in Terheijden.
Bij de schouw werden in het bijzonder rolstoelers betrokken.
Update: Hier het verslag van de geslaagde schouw.

Ondertussen heeft overleg plaats gevonden met de gemeentelijke afdeling Openbare Werken.
De huidige wijze van inventariseren wordt gewaardeerd. 
Een uitbreiding met GPS-coördinaten wordt op prijs gesteld. Daarover zijn vervolgafspraken gemaakt.
Een volgende schouw in Wagenberg is in voorbereiding.

De inventarisaties zijn hier beneden te downloaden.
Het totaaloverzicht van knelpunten inde gemeente Drimmelen: Knelpunten per 4 februari 2015

Verankering

Geplaatst 22 sep. 2011 08:46 door Webmaster WWZ-Drimmelen   [ 13 nov. 2011 06:26 bijgewerkt ]

Openstaande aanbevelingen van de Stichting Verankering Ouderenproof Drimmelen zijn overgenomen door WWZ-Drimmelen. Zij worden in regelmatig overleg met de gemeente doorgenomen.
Voor meer details zie Verbeterpunten.

Oktober 2011: De volgende stap is het tekenen van een convenant met alle partners (onder meer gemeente en zorginstellingen) om tot realisering van de verbeterpunten te komen.

Marktstraat Made

Geplaatst 22 sep. 2011 08:45 door Webmaster WWZ-Drimmelen   [ 13 feb. 2012 08:32 bijgewerkt ]

Toegankelijkheid van de Marktstraat in Made voor mensen met een functionele beperking wordt besproken in een overleg met Winkeliersvereniging Bruisend Made, Bewonersgroep SAM ( Samen Actief Made) en de gemeente Drimmelen.
Het gaat daarbij in het bijzonder over de problemen die mensen met een rollator, rolstoel, scootmobiel, kinderwagen of fiets hebben.
Op 28 september vond een 2e overleg plaats.

In de week van 17 oktober is een gezamenlijke brief van gemeente, Bruisend Made, SAM en WWZ-Drimmelen verstuurd naar de winkeliers in de Marktstraat (zie bijlage).
Leden van SAM en WWZ-Drimmelen bezoeken sinds vorige week een aantal winkeliers om te zien of de boodschap is overgekomen.

De actie heeft succes gehad, de Marktstraat is al toegankelijker door de aandacht van de winkeliers.
Maar met de in de weg staande fietsers moet ook nog wat gebeuren. Daarbij helpt het Dongemond Technasium.

Vluchtplannen bijgewerkt?

Geplaatst 30 mei 2011 05:59 door Webmaster WWZ-Drimmelen   [ 30 nov. 2011 06:03 bijgewerkt ]

Een gebouw binnenkomen gaat tegenwoordig best goed, zelfs als je minder mobiel bent. Maar er uit komen als er een noodtoestand is? Dan is  uitgankelijkheid vaak een stuk lastiger.
WWZ-Drimmelen, samen met de Gehandicapten Platforms uit Geertruidenberg en Oosterhout en met hulp van Programma VCP, doet daarom op dit moment een onderzoek naar de vluchtplannen van publieke gebouwen. De gemeente Drimmelen ondersteunt dit initiatief.

Wat er gevraagd wordt aan de beheerders van de gebouwen? Klik hier.

Rapportage gepresenteerd.

Op dinsdag 29 november overhandigde Joke van Loon van de Stichting WWZ (Wonen, Welzijn en Zorg)  aan wethouder Mark van Oosterhout een rapport over de ‘uitgankelijkheid’ van openbare gebouwen en scholen in de gemeente Drimmelen, Oosterhout en Geertruidenberg. Met uitgankelijkheid wordt bedoeld: of mensen in een noodsituatie een gebouw makkelijk kunnen verlaten, ongehinderd door obstakels.  De gebouwen moeten bijdetijdse ontvluchtingsplannen hebben en daar ook regelmatig mee oefenen. De Stichting WWZ-Drimmelen heeft de afgelopen zomer hiernaar onderzoek verricht. En daarbij werd in het bijzonder gekeken naar de mogelijke belemmeringen voor mensen die gehandicapt zijn door bijvoorbeeld moeizaam lopen,  slecht of niet kunnen zien, de weg kwijt zijn of andere zelfredproblemen hebben.  Mark van Oosterhout zal het rapport goed bestuderen en daar op reageren.

In veel gevallen kan de uitgankelijkheid van gebouwen worden verbeterd. Mensen en kinderen met een beperking komen nu obstakels tegen zoals trappen, drempels, te smalle nooduitgangen en nooduitgangen die uitkomen op trappen en/ of tuinen. Bij een brand moeten ook mensen in bijvoorbeeld een rolstoel snel een gebouw kunnen verlaten. 

1-5 of 5